iCopy cơ sở

Dành cho iCopier

c Expand All C Collapse All
 1. Tất cả giao dịch tại các tiểu khoản trên cùng 1 tài khoản đều được áp dụng 1 mức phí giao dịch chung.
 2. Trường hợp Quý khách sao chép lệnh của iTrader trên tiểu khoản iCopy, giao dịch sẽ được tính thêm phí dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản là 2%/năm tính trên tổng vốn sao chép (không tính giao dịch mua đi bán lại). Mức phí này có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo thông báo của TCBS. Cơ chế thu phí như sau:
  • Phí được tính hàng ngày
  • Phí sẽ được trừ trên tiểu khoản iCopy ngay khi KH đăng kí iCopy trước 2h45 của ngày giao dịch hoặc sau ngày đăng kí nếu KH đăng kí sau 2h45.
  • Trường hợp Quý khách không đủ tiền mặt trên tiểu khoản iCopy, TCBS sẽ ghi nhận âm trên AUM của Quý khách và sẽ thu tiền khi QK thực hiện lệnh bán
  • Trường hợp Quý khách dừng sao chép, TCBS sẽ thu phí trên tiểu khoản thường hoặc tài khoản ngân hàng có kết nối với TKCK.

Nếu iTrader hủy đăng ký, Quý khách là iCopier sẽ nhận được thông báo từ TCBS. Ngoài ra:

 • Các giao dịch của Quý khách gắn với iTrader đó sẽ được ngừng thực hiện
 • Tiền/tài sản trên tiểu khoản sao chép sẽ chuyển về tiểu khoản thường ngay lập tức.

Quý Khách có thể chủ động lựa chọn dừng sao chép với các iTrader hủy tham gia chương trình.

Quý khách không cần bán hết cổ phiếu đã sao chép của iTrader ngay sau khi ngừng sao chép. Việc giữ hay bán hoàn toàn do Quý khách chủ động quyết định

iTrader sẽ xem được các thông tin sau của tài khoản iCopier:

 • Họ và tên của iCopier
 • Giá trị sao chép của iCopier
 • % lãi/ lỗ của tài khoản iCopier
 • Điểm đánh giá của iCopier dành cho iTrader 

Cùng mã cổ phiếu

Loại lệnh: LO (Chênh lệch không quá 10%).
+ Trong phiên: Hệ thống sinh lệnh mua CP theo danh mục ngay sau khi KH chọn sao chép, dựa vào số tiền iCopier nộp vào và tỉ lệ phân bổ từng mã
+ Ngoài phiên: Hệ thống sinh lệnh mua CP theo danh mục đầu phiên khớp lệnh liên tục của phiên giao dịch tiếp theo, dựa vào số tiền iCopier nộp vào và tỉ lệ phân bổ từng mã.

Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader
VD: iTrader tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại), iTrader đặt mua 1.000 cổ phiếu VIC giá 100.000, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Tài sản trong tiểu khoản iCopy của Quý khách đang là 20 triệu, lệnh của Quý khách sẽ không thành công do 10% tài sản là 2 triệu không đủ mua 100 cổ VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX). Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ POW giá 10, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Lệnh của Quý khách sẽ được đẩy lên sàn là mua 200 POW với giá trị khoảng 2 triệu đồng (ứng với 10% tài sản)

Ngay khi iTrader có lệnh khớp, tiểu khoản iCopy của Quý khách sẽ tự đặt lệnh tương tự theo quy tắc:

* Cùng mã cổ phiếu

* Loại lệnh:
Lệnh LO (Chênh lệch không quá 10%, trừ với các giao dịch cắt lỗ và bán xử lý theo cài đặt của iCopier). Giá khớp:
+ Lệnh mua: Giá khớp lệnh mua của iCopier thường cao hơn iTrader
+ Lệnh bán: Giá khớp lệnh bán của iCopier thường thấp hơn iTrader
Lý do: Để đảm bảo lệnh của iCopier có khả năng khớp cao nhất. (Trường hợp vào phiên ATC, iTrader đặt lệnh LO/ATC, iCopier đặt lệnh theo iTrader => Giá khớp lệnh của iTrader và iCopier giống nhau, không bị chênh lệch. Nếu iCopier khớp được thì khớp ngay trong phiên ATC, nếu không khớp thì sang ngày hôm sau, phiên khớp lệnh liên tục sẽ sinh lệnh LO theo giá sát nhất với giá iTrader khớp theo nguyên tắc chênh lệch không quá 10%).

Lệnh MP (Trường hợp này chỉ xảy ra khi Trader đặt lệnh mua MP ở phiên ATC -> hệ thống sẽ sinh lệnh MP tương ứng cho iCopier)

* Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader
VD: iTrader tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại), iTrader đặt mua 1.000 cổ phiếu VIC giá 100.000, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Tài sản trong tiểu khoản iCopy của Quý khách đang là 20 triệu, lệnh của Quý khách sẽ không thành công do 10% tài sản là 2 triệu không đủ mua 100 cổ VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX). Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ POW giá 10, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Lệnh của Quý khách sẽ được đẩy lên sàn là mua 200 POW với giá trị khoảng 2 triệu đồng (ứng với 10% tài sản)

Hiện tại tiểu khoản iCopy hoàn toàn độc lập và chưa được hỗ trợ liên kết với tài khoản ngân hàng.

 • Nếu khách hàng chọn giữ cổ phiếu thì các cổ phiếu và tiền đang có trên tk sẽ được chuyển về TK trong ngày giao dịch. Các cổ phiếu chờ về sẽ được chuyển vào ngày cổ phiếu về TK của KH theo quy định của SGDCK
 • Nếu khách hàng chọn bán cổ phiếu thì số tiền đang có sẽ được chuyển về TK thường còn khi tiền bán cp về sẽ được chuyền về TK thường Các trường hợp đặc biệt khác do thiếu phí, quyền mua … thời gian xử lý tối đa 3 ngày làm việc

– Số tiền trong tài khoản iCopy của iCopier không đủ để khớp tròn lô theo quy định của sàn.
– Cổ phiếu sao chép không có hoặc không có đủ thanh khoản tại thời điểm iCoper giao dịch.
– Các sự kiện bất khả kháng khác

Từ 8h sáng đến 15h chiều các ngày giao dịch.
Riêng ngày nghỉ thì Quý khách có thể thực hiện sao chép toàn thời gian

Quý khách có thể vào icon Sao chép đầu tư, chọn Lọc theo nhu cầu

Có. Quý khách có 2 lựa chọn để sao chép:

 • Sao chép mới
 • Sao chép danh mục hiện tại

Có. Nếu có CP lô lẻ, bạn có thể nhập số lượng cổ phiếu từ 1 đến tối đa là số lượng CP lô lẻ đang có.

Có. Quý khách có thể sao chép tối đa 10 iTrader tại 1 thời điểm.

Không. Quý khách chỉ có thể sao chép duy nhất 01 iTrader tại 1 thời điểm. Khi muốn đổi iTrader, Quý khách vui lòng hoàn tất dừng sao chép iTrader hiện tại trước khi đăng ký sao chép mới.

Theo chính sách hiện tại, tiểu khoản iCopy chưa được hỗ trợ dịch vụ ký quỹ
Dịch vụ vay ký quỹ sẽ được triển khai trong giai đoạn sau của iCopy. Khi chương trình vay chính thức triển khai chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách hàng