Ưu đãi từ TCBS

c Expand All C Collapse All

Phần thưởng iXu được chi trả vào tài khoản của Quý khách tại TCBS vào ngày 15 của tháng tiếp theo tháng có giao dịch thành công của Người được giới thiệu. Nếu việc thanh toán có khả năng diễn ra muộn do việc tính toán dữ liệu tốn thời gian, TCBS sẽ chủ động thông báo tới Quý khách qua email/ inbox trên ứng dụng TCInvest.

Đối với chương trình giới thiệu Mở tài khoản: Khi Người được giới thiệu mở tài khoản từ đường dẫn hoặc nhập mã giới thiệu của Người giới thiệu
Đối với chương trình giới thiệu Sản phẩm: Khi Người được giới thiệu giao dịch từ thông báo về lời mời hoặc nhập mã giới thiệu của Người giới thiệu
TCBS sẽ gửi tặng iXu vào tài khoản chứng khoán vào ngày 15 của tháng tiếp theo tính từ ngày kết thúc chu kỳ 1 tháng kích hoạt tài khoản thành công.
Ví dụ: Chị Nhi giới thiệu chị Thủy mở tài khoản tại TCBS và tài khoản được kích hoạt ngày 05/01/2023.
Đến ngày 15/01/2023, giá trị tài sản của chị Thủy đạt 100 triệu.
Ngày 05/02/2023 là ngày kết thúc chu kỳ 1 tháng tính từ ngày tài khoản chị Thủy kích hoạt thành công. Nên đến ngày 15 của tháng tiếp theo, tức ngày 15/03/2023, chị Thủy và chị Nhi sẽ được nhận iXu từ TCBS.

TCBS sẽ khấu trừ thuế đối với các phần thưởng iXu của Quý khách từ Chương Trình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Qua tin nhắn tại mục chuông Thông báo trên TCInvest, và trong tính năng “Giới thiệu nhận thưởng” trong TCInvest

Hiện tại chưa có thời hạn kết thúc chương trình. TCBS sẽ gửi thông báo khi chương trình kết thúc

Hệ thống sẽ tự động bỏ chặn sau 3 tháng và người dùng không cần thao tác.

Chỉ áp dụng cho sản phẩm vay Margin thường, không bao gồm các sản phẩm vay margin đặc biệt: Margin T+ và Dynamic Margin

Ngày 15 tháng sau nếu ngày đó trùng ngày nghỉ/lễ thì tiền sẽ hoàn về vào ngày làm việc kế tiếp

Tất cả các khách hàng đều được tham gia chương Giới thiệu sản phẩm, ngoại trừ các lực lượng đối tác phát triển kinh doanh và đối tác bán hàng của TCBS (VD: iWealth Partner)

Không. Chỉ áp dụng cho deal đầu tiên của Người được giới thiệu

Không

Không.

Đường dẫn (link) giới thiệu mở tài khoản của bạn không thay đổi. Link sẽ hết hiệu lực khi chương trình ưu đãi kết thúc.

Tất cả các Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) quản lý: TCBF, TCEF, TCFF, TCFIN, TCRES, TCSME

Có. Chỉ cần tại 1 ngày bất kỳ trong tháng đầu tiên kể từ lúc tài khoản được kích hoạt, người được giới thiệu có tổng tài sản đạt từ 100 triệu đồng thì sẽ được hưởng ưu đãi của chương trình

Tính từ ngày người được giới thiệu kích hoạt tài khoản chứng khoán thành công.

Tài sản hợp lệ bao gồm: Cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu, chứng chỉ quỹ (các quỹ do Techcom Capital quản lý), iSave, iON

Từ ngày 01/08/2022, TCBS áp dụng chương trình tri ân New Loyalty. Quý khách sẽ nhận được iXu vào đầu tháng tiếp theo nếu trong tháng giao dịch đạt các mốc tương ứng dưới đây:

Hạng khách hàng Mốc giao dịch/tháng để được tặng iXu
Hạng Platinum ≥ 2 tỷ: 50 iXu

≥ 4 tỷ: 100 iXu

≥ 5 tỷ: 150 iXu

≥ 7 tỷ: 200 iXu

≥ 10 tỷ: 300 iXu

Hạng Gold ≥ 3 tỷ: 50 iXu

≥ 5 tỷ: 100 iXu

≥ 8 tỷ: 150 iXu

≥ 10 tỷ: 200 iXu

≥15 tỷ: 300 iXu

Hạng Silver ≥5 tỷ: 50 iXu

(*) Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho giao dịch mua bán cổ phiếu (thỏa thuận, lô lẻ và được miễn phí giao dịch) và các khách hàng đã có chính sách ưu đãi riêng biệt.

Sau khi đổi iXu sang tiền mặt, số tiền sẽ được hạch toán vào tiểu khoản thường tại TK chứng khoán (không phải TK ngân hàng)

Quý khách có thể vào mục “Chuyển tiền” để chuyến sang TK ngân hàng theo nhu cầu.

iXu sẽ được thanh toán trong 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng nếu Quý khách đạt mốc giao dịch.

Quý khách có thể kiểm tra lịch sử chi trả iXu tại mục “Lịch sử giao dịch iXu” trong phần “Điểm thưởng iXu” trên TCInvest.

Vào ngày mùng 5 tháng kế tiếp, hệ thống sẽ hoàn tiền bằng điểm iXu vào TK chứng khoán của Quý khách.

Quý khách có thể kiểm tra tại mục “Điểm thưởng iXu” tại TCInvest.

Điểm xếp hạng là điểm ghi nhận hạng Silver/Gold/Platinum

iXu khả dụng là iXu Quý khách có thể quy đổi thành tiền mặt/VinID/Chứng chỉ Quỹ/tặng cho người khác.

1 iXu = 1,000 VND

 

Không.

Quý khách có thể kiểm tra thông tin “Lịch sử giới thiệu” tại mục “Giới thiệu nhận thưởng” trên TCInvest

Không

Quỹ TCBF (quỹ mở trái phiếu) và/hoặc quỹ TCEF (quỹ mở cổ phiếu). Không áp dụng khi giao dịch quỹ FlexiCA$H.

Tất cả các hợp đồng trái phiếu iBond do TCBS chào bán trong thời gian diễn ra chương trình. Không áp dụng đối với các giao dịch trái phiếu mua bán qua công cụ thỏa thuận trái phiếu iConnect của TCBS.

Khi giao dịch được ghi nhận đã thanh toán (TCBS cắt tiền thành công, gửi tin nhắn xác nhận cho khách hàng).

Tất cả các khách hàng (định danh VIP tại Techcombank) mua trái phiếu doanh nghiệp theo nhu cầu Dòng tiền linh hoạt của TCBS. Mức ưu đãi sẽ áp dụng theo các mức tương ứng với số tiền khách hàng đã và đang đầu tư vào trái phiếu tại TCBS. Cụ thể khách hàng sẽ được hưởng 2 ưu đãi trong 1 lần đầu tư:
1. Các mức ưu đãi bậc thang trên giá trị giao dịch đang thực hiện (tính theo mệnh giá trái phiếu) (VIP 1)
2. Các mức ưu đãi bậc thang tính trên giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (theo nhu cầu Dòng tiền linh hoạt) khách hàng đang thực hiện, và giá trị trái phiếu đã đầu tư (bao gồm tất cả các hợp đồng giao dịch trái phiếu còn hiệu lực, mua qua TCBS hoặc từ khách hàng khác trên iConnect) (VIP2)