Quỹ đầu tư iFund

c Expand All C Collapse All

Có. Tuy nhiên, khi không đủ tài sản để bán thì đến kỳ khách hàng sẽ không nhận được tiền.

Kế hoạch của khách hàng vẫn được thực hiện cho đến khi bán hết chứng chỉ quỹ TCBF mà khách hàng nắm giữ (kể cả chứng chỉ quỹ mua mới sau này nếu khách hàng không nhấn nút hủy kế hoạch).

Khi gặp 1 trong 2 trường hợp sau:

– Chương trình thực hiện hết kế hoạch, khách hàng nhận đủ tiền tại các kỳ.

– Tài sản đảm bảo thực hiện chương trình là quỹ TCBF được bán/chuyển đổi hết trước khi kết thúc chương trình. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng thưc hiện Hủy kế hoạch để không bị ảnh hưởng với các kế hoạch, giao dịch mua bán tiếp theo

  • Đầu tư vào chứng chỉ quỹ, trái phiếu, cổ phiếu là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo. Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩm và hợp đồng để hiểu rõ về các rủi ro trước khi quyết định tham gia.
  • Quý nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch Quỹ trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới các khoản giá dịch vụ khi giao dịch chứng chỉ quỹ.
  • Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thị trường và Quý nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ.
  • Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho Quý nhà đầu tư.

Rủi ro liên quan việc đầu tư vào quỹ mở:

  • Rủi ro biến động giá: là rủi ro NAV/CCQ có thể biến động tùy thuộc tình hình thị trường. Theo đó, giá trị tài sản chứng chỉ quỹ của Khách hàng và/hoặc số tiền nhận được khi bán chứng chỉ quỹ có thể biến động tăng hoặc giảm so với số tiền đầu tư đã bỏ ra.
  • Rủi ro thanh khoản: là rủi ro Khách hàng gặp khó khăn khi bán chứng chỉ quỹ để thu tiền mặt về. Mặc dù rủi ro này được giảm thiểu do Luật quy định Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ quỹ mở khi Nhà đầu tư đặt lệnh bán, nhưng rủi ro này vẫn có do quy định Công ty quản lý quỹ có thể chỉ thực hiện một phần lệnh bán của Khách hàng.

Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt (TCFF) là quỹ được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương và đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Thấp.

Chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt (TCFF) khác với quỹ TCBF và TCEF. Quỹ TCFF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 1-2%/năm. TCFF có mức độ rủi ro Trung bình.

14h45 ngày T-1

Ngày T

Trước 14h45 ngày làm việc liền trước ngày giao dịch

Là thời điểm cuối cùng Đại lý phân phối nhận lệnh mua, bán Chứng chỉ Quỹ của khách hàng

Là quỹ mở đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm tối đa tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng.

T+2 (không tính t7, CN, ngày nghỉ lễ)

Không yêu cầu số dư tối thiểu

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

10 (mười) đơn vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không)

Chỉ cần là Nhà đầu tư đang sở hữu Chứng chỉ Quỹ

Là ngày mà khách hàng có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ. Hiện nay là tất cả các ngày làm việc trong tuần (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

Là giá trị tài sản ròng của Quỹ, được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ được tính đến ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.

Có, tối thiểu 10 (mười) đơn vị Chứng chỉ Quỹ

Phí mua chứng chỉ Quỹ, Phí chuyển tiền và Thuế thu nhập cá nhân.
Xem biểu phí Tại đây

Chứng chỉ Quỹ không xác định kỳ hạn

10,000 VND

Phí mua lại Chứng chỉ Quỹ và thuế Thu nhập cá nhân  Xem biểu phí tại đây

Khác với chứng chỉ Quỹ đóng đại chúng, chứng chỉ Quỹ mở không niêm yết. Khi có nhu cầu giao dịch khách hàng có thể giao dịch tại các Đại lý phân phối được chỉ định của quỹ.

Ngày T+4