iCopy cơ sở

Dành cho iTrader

c Expand All C Collapse All

AUM (Assets under Management) là tổng tài sản của iCopier dùng để sao chép giao dịch của mỗi Trader

Là danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện để giao dịch qua chương trình iCopy. Xem danh sách chi tiết tại đây
TCBS sẽ lựa chọn cổ phiếu tốt đủ điều kiện nằm trong list margin của TCBS và thanh khoản cao trên thị trường.

Tại trang chủ, hiệu quả đầu tư bao gồm hiệu quả tính trên tất cả các tiểu khoản.
Riêng với iTrader, trên tiểu khoản iCopy sẽ hiển thị 1 hiệu quả đầu tư riêng chỉ tính trong các giao dịch tại tiểu khoản.

Quý khách sẽ không thể tự chuyển khoản từ tiểu khoản thường/ký quỹ sang tiểu khoản iCopy và ngược lại. Hệ thống sẽ chỉ tự động chuyển cổ phiếu từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản iCopy 1 lần duy nhất khi Quý khách đăng ký trở thành iTrader.

Không

Quý khách có thể giao dịch trên cả 3 tiểu khoản: Thường, Ký Quỹ và iCopy như bình thường. Tuy nhiên:

– Các ưu đãi của tiểu khoản iCopy sẽ không được áp dụng cho các tiểu khoản còn lại.
– Sức mua tiểu khoản thường và ký quỹ sẽ không bao gồm tiền và tài sản trên tiểu khoản iCopy và ngược lại.

 1. Quý khách sẽ giao dịch tại tiểu khoản iCopy trên TCInvest (được tự động tạo ra sau khi trở thành iTrader).
 2. Quý khách vào mục Tài sản của tôi, chọn tiểu khoản iCopy để theo dõi thông tin.
 3. Đặc điểm của tiểu khoản iCopy:
 • Tiểu khoản iCopy được tự động ra ngay sau khi Quý khách trở thành iTrader.
 • Lần đầu tiên và duy nhất sau khi tạo, toàn bộ cổ phiếu có thể giao dịch trong tiểu khoản thường (không bao gồm các mã chờ giao dịch, chờ về) sẽ được chuyển sang tiểu khoản iCopy.
 • Những lần sau, Quý khách không thể tự chuyển cổ phiếu giữa tiểu khoản iCopy và các tiểu khoản.
 • Lưu ý khi giao dịch Quý khách chú ý chọn tiểu khoản iCopy trên màn hình đặt lệnh hoặc xét mặc định trong phần quản lý tài khoản.

iTrader sẽ xem được các thông tin sau của tài khoản iCopier:

 • Họ và tên của iCopier
 • Giá trị sao chép của iCopier
 • % lãi/ lỗ của tài khoản iCopier
 • Điểm đánh giá của iCopier dành cho iTrader 

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tiểu khoản thường. Sau đó vào mục Chuyển tiền trên TCInvest, chuyển từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản iCopy

iTrader phải đảm bảo các tiêu chí bên dưới.

 • Không có Khách hàng (iCopier) nào đang sử dụng thông tin giao dịch của iTrader
 • Tiểu khoản iCopy của iTrader không có cổ phiếu bao gồm cả các cổ phiếu đang chờ về hoặc được hưởng theo quyền

Lưu ý: Nếu iTrader huỷ iCopy thì sau 3 tháng kể từ ngày huỷ mới được đăng kí lại làm iTrader
iTrader có thể hủy tiểu khoản qua tính năng online trên TCInvest như hướng dẫn dưới đây:
User-added image

Hiện tại tiểu khoản iCopy hoàn toàn độc lập và chưa được hỗ trợ liên kết với tài khoản ngân hàng.

Phí giao dịch được áp dụng theo chính sách iWealth Partner.
Hiện nay TCBS đang tạm thu 0.1%/giá trị giao dịch và hoàn phần chênh lệch (nếu có) bằng iXu vào ngày 15 của tháng kế tiếp.

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây.

Sức mua chỉ bao gồm tiền mặt và tiền bán chờ về trên tiểu khoản iTrader.

Có. Quý khách cần có các điều kiện sau:

 • Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
 • Không có vị thế đang mở và/ hoặc lệnh đang treo
 • Đăng ký trở thành iTrader Phái Sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái Sinh

Sau khi đã là iWealth Partner, tại màn hình Đối tác phát triển kinh doanh trên TCInvest, Quý khách chọn Đồng ý trở thành iTrader để hoàn tất.

Theo chính sách hiện tại, tiểu khoản iCopy chưa được hỗ trợ dịch vụ ký quỹ
Dịch vụ vay ký quỹ sẽ được triển khai trong giai đoạn sau của iCopy. Khi chương trình vay chính thức triển khai chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách hàng