Chuyển tiền đầu tư

c Expand All C Collapse All

Thời gian xử lý là 24h làm việc (không tính thứ 7, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ)

Không. Trường hợp Quý khách không thể chuyển tối đa số dư tiền mặt giữa các tiểu khoản vì hệ thống phong tỏa tiền để thanh toán nợ phí lưu ký phát sinh khi Quý khách có nắm giữ chứng khoán.

Phí lưu ký sẽ được cộng dồn hàng ngày và thanh toán cho Sở vào cuối tháng. Tham khảo biểu phí dịch vụ chứng khoán tại đây.

Các món tiền chuyển sai cú pháp (sai, thiếu Họ tên hoặc Số tài khoản chứng khoán 105C) sẽ không được ghi nhận tự động vào tài khoản chứng khoán. Quý khách có thể chọn 1 trong 2 phương án sau:

➊ Điều chỉnh nội dung chuyển tiền: Quý khách liên hệ ngân hàng đầu chuyển tiền và yêu cầu hỗ trợ điều chỉnh lại nội dung chính xác. (thời gian xử lý tra soát có thể mất đến 30 ngày tại ngân hàng)

➋ Hoàn tiền do không có tra soát: Sau 7 ngày làm việc mà TCBS chưa nhận được tra soát, số tiền sau khi trừ phí hoàn sẽ được TCBS yêu cầu ngân hàng hoàn lại về tài khoản chuyển cho Quý khách, thời gian nhận tiền là trong vòng 30 ngày làm việc.

Không

Quý khách vui lòng tham khảo “Hướng dẫn thay đổi thông tin” tại đây. Trân trọng!

Không.

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng. Khách hàng có thể ứng một phần hay toàn bộ số tiền đã bán chứng khoán trước thời hạn thanh toán để mua chứng khoán hoặc vào các mục đích khác. Xem hướng dẫn ứng trước tiền bán tại đây.

Nội dung nộp tiền vào từng tiểu khoản được thực hiện theo mẫu:

Tiểu khoản thường: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]
Ví dụ:
 Nguyen Van A 105C123456
Tiểu khoản ký quỹ: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]M
Ví dụ: Nguyen Van A 105C123456M
Tiểu khoản phái sinh: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]A
Ví dụ:
 Nguyen Van A 105C123456A

Cảnh báo: Số TKCK tại TCBS cần chuyển tiền vào là quan trọng nhất trong nội dung chuyển tiền và bắt buộc chính xác.

Chuyển tiền từ tài khoản TCBS ra tài khoản Techcombank được hoàn tất ngay lập tức, chuyển ra tài khoản ngân hàng khác 30 – 60 phút trong giờ làm việc sẽ hoàn tất. Giao dịch hoàn toàn miễn phí.