iWealth Partner

Khách hàng của iWealth Partner

c Expand All C Collapse All

Có. Hệ thống sẽ gửi thông báo ngay tại thời điểm khách hàng xác nhận yêu cầu trên TCInvest

Yêu cầu sẽ tự động hết hạn sau 30 ngày nếu đối tác không xác nhận/từ chối.

Thời gian xử lý là 24h làm việc (không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ)