iWealth Partner

Khách hàng của iWealth Partner

c Expand All C Collapse All

Phí giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ niêm yết/ Chứng quyền đối với Khách hàng có iWealth Partner chăm sóc: 0,15%/tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch.

Yêu cầu sẽ tự động hết hạn sau 30 ngày nếu đối tác không xác nhận/từ chối.

Có. Hệ thống sẽ gửi thông báo ngay tại thời điểm khách hàng xác nhận yêu cầu trên TCInvest

Thời gian xử lý là 24h làm việc (không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ)