iCopy

iCopy cơ sở

c Expand All C Collapse All

Có. Vào phiên ATC, iTrader đặt lệnh LO/ATC, iCopier đặt lệnh theo iTrader. Giá khớp lệnh của iTrader và iCopier giống nhau và không bị chênh lệch. Nếu iCopier khớp được thì khớp ngay trong phiên ATC, trường hợp không khớp lệnh:

 • Với lệnh mua thì sẽ không sinh lệnh mới vào ngày giao dịch kế tiếp.
 • Với lệnh bán thì sang ngày giao dịch kế tiếp, vào phiên khớp lệnh liên tục sẽ sinh lệnh LO theo giá sát nhất với giá iTrader khớp theo nguyên tắc chênh lệch không quá 10%).

Sức mua trên TK Sao chép bao gồm tiền mặt và tiền bán chờ về.

Có. 

Quý khách vui lòng truy cập TCInvest và gõ chữ “iWealth Partner’ tại thanh Tìm kiếm. Sau đó, tại màn hình iWealth Partner, Quý khách chọn mục “iCopy” để xem thông tin iCopier đang đăng ký sao chép.

Có. Tại màn hình “Dừng sao chép”, Quý khách chọn tính năng “Ứng trước tiền bán”. Do đó, khi lệnh bán trên khớp thì Quý khách có thể ứng tiền theo nhu cầu.

Không.

1.Tất cả giao dịch tại các tiểu khoản trên cùng 1 tài khoản đều được áp dụng 1 mức phí giao dịch chung.

2.Trường hợp Quý khách sao chép lệnh của iTrader trên tiểu khoản iCopy, giao dịch sẽ được tính thêm phí dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản là 2%/năm tính trên tổng vốn sao chép (không tính giao dịch mua đi bán lại). Mức phí này có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo thông báo của TCBS. Cơ chế thu phí như sau:

 • Phí được tính hàng ngày
 • Phí sẽ được trừ trên tiểu khoản iCopy ngay khi KH đăng kí iCopy trước 2h45 của ngày giao dịch hoặc sau ngày đăng kí nếu KH đăng kí sau 2h45.
 • Trường hợp Quý khách không đủ tiền mặt trên tiểu khoản iCopy, TCBS sẽ ghi nhận âm trên AUM của Quý khách và sẽ thu tiền khi Quý khách thực hiện lệnh bán.
 • Trường hợp Quý khách dừng sao chép, TCBS sẽ thu phí trên tiểu khoản thường hoặc tài khoản ngân hàng có kết nối với tài khoản chứng khoán.

3.Phí hiệu quả đầu tư cắt từ lợi nhuận vượt mức tối thiểu (Xem thêm)

Từ 8h sáng đến 15h chiều các ngày giao dịch.
Riêng ngày nghỉ thì Quý khách có thể thực hiện sao chép toàn thời gian

Có. Quý khách có thể sao chép tối đa 10 iTrader tại 1 thời điểm.

iTrader sẽ xem được các thông tin sau của tài khoản iCopier:

 • Họ và tên của iCopier
 • Giá trị sao chép của iCopier
 • % lãi/ lỗ của tài khoản iCopier
 • Điểm đánh giá của iCopier dành cho iTrader 

Quý khách có thể vào icon Sao chép đầu tư, chọn Lọc theo nhu cầu

Có. Quý khách có 2 lựa chọn để sao chép:

 • Sao chép mới
 • Sao chép danh mục hiện tại

Ngay khi iTrader có lệnh khớp, tiểu khoản iCopy của Quý khách sẽ tự đặt lệnh tương tự theo quy tắc:

* Cùng mã cổ phiếu

* Loại lệnh:
Lệnh LO (Chênh lệch không quá 10%, trừ với các giao dịch cắt lỗ và bán xử lý theo cài đặt của iCopier). Giá khớp:
+ Lệnh mua: Giá khớp lệnh mua của iCopier thường cao hơn iTrader
+ Lệnh bán: Giá khớp lệnh bán của iCopier thường thấp hơn iTrader
Lý do: Để đảm bảo lệnh của iCopier có khả năng khớp cao nhất. (Trường hợp vào phiên ATC, iTrader đặt lệnh LO/ATC, iCopier đặt lệnh theo iTrader. Giá khớp lệnh của iTrader và iCopier giống nhau, không bị chênh lệch. Nếu iCopier khớp được thì khớp ngay trong phiên ATC, nếu không khớp thì sang ngày hôm sau, phiên khớp lệnh liên tục sẽ sinh lệnh LO theo giá sát nhất với giá iTrader khớp theo nguyên tắc chênh lệch không quá 10%).

Lệnh MP (Trường hợp này chỉ xảy ra khi Trader đặt lệnh mua MP ở phiên ATC,  hệ thống sẽ sinh lệnh MP tương ứng cho iCopier)

*Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader

Ví dụ minh hoạ:

iTrader có tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại) đặt mua 1,000 cổ phiếu VIC giá 100, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Trong khi đó tổng tài sản trên khoản sao chép của iCopier là 20 triệu. Lệnh sao chép mua sẽ không thành công do 10% giá trị tài sản của iCopier là 2 triệu không đủ để mua 100 cổ phiếu VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX).

Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ phiếu POW giá 10, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Lúc này, lệnh sao chép mua cho iCopier sẽ đẩy lên sàn thành công với khối lượng hợp lệ là 200 cổ phiếu POW.

Cùng mã cổ phiếu

Loại lệnh: LO (Chênh lệch không quá 10%).
+ Trong phiên: Hệ thống sinh lệnh mua CP theo danh mục ngay sau khi KH chọn sao chép, dựa vào số tiền iCopier nộp vào và tỉ lệ phân bổ từng mã
+ Ngoài phiên: Hệ thống sinh lệnh mua CP theo danh mục đầu phiên khớp lệnh liên tục của phiên giao dịch tiếp theo, dựa vào số tiền iCopier nộp vào và tỉ lệ phân bổ từng mã.

*Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader

Ví dụ minh hoạ:

iTrader có tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại) đặt mua 1,000 cổ phiếu VIC giá 100, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Trong khi đó tổng tài sản trên khoản sao chép của iCopier là 20 triệu. Lệnh sao chép mua sẽ không thành công do 10% giá trị tài sản của iCopier là 2 triệu không đủ để mua 100 cổ phiếu VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX).

Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ phiếu POW giá 10, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Lúc này, lệnh sao chép mua cho iCopier sẽ đẩy lên sàn thành công với khối lượng hợp lệ là 200 cổ phiếu POW.

– Số tiền trong tài khoản iCopy của iCopier không đủ để khớp tròn lô theo quy định của sàn.
– Cổ phiếu sao chép không có hoặc không có đủ thanh khoản tại thời điểm iCoper giao dịch.
– Các sự kiện bất khả kháng khác

Theo chính sách hiện tại, tiểu khoản của iTrader chưa được hỗ trợ dịch vụ ký quỹ
Dịch vụ vay ký quỹ sẽ được triển khai trong giai đoạn sau của chương trình iCopy. Khi chương trình vay chính thức triển khai chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách hàng

Sức mua chỉ bao gồm tiền mặt và tiền bán chờ về trên tiểu khoản iTrader.

Hiện tại tiểu khoản của iTrader hoàn toàn độc lập và chưa được hỗ trợ liên kết với tài khoản ngân hàng.

Nếu iTrader hủy đăng ký, Quý khách là iCopier sẽ nhận được thông báo từ TCBS. Ngoài ra:

 • Các giao dịch của Quý khách gắn với iTrader đó sẽ được ngừng thực hiện
 • Tiền/tài sản trên tiểu khoản sao chép sẽ chuyển về tiểu khoản thường ngay lập tức.

Quý Khách có thể chủ động lựa chọn dừng sao chép với các iTrader hủy tham gia chương trình.

Quý khách không cần bán hết cổ phiếu đã sao chép của iTrader ngay sau khi ngừng sao chép. Việc giữ hay bán hoàn toàn do Quý khách chủ động quyết định

Không. Chỉ được phép thay đổi tỉ lệ cắt lỗ khi copier ở trạng thái Đang sao chép. Khi đang kích hoạt trạng thái cắt lỗ hoặc ở trạng thái Đang dừng sao chép sẽ không thể thay đổi tỉ lệ này.

Có. Hệ thống sẽ hiển thị sẵn list cổ phiếu đang có trong danh mục để chọn chuyển.

Có thể chuyển CP lô lẻ đến tiểu khoản Thường hoặc tiểu khoản Margin. Không thể chuyển cổ phiếu lô lẻ sang tiểu khoản icopy khác.

Có. Quý khách cần có các điều kiện sau:

 • Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
 • Không có vị thế đang mở và/ hoặc lệnh đang treo
 • Đăng ký trở thành iTrader Phái Sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái Sinh

Quý khách có thể giao dịch trên cả 3 tiểu khoản: Thường, Ký Quỹ và iCopy như bình thường. Tuy nhiên:

– Các ưu đãi của tiểu khoản iCopy sẽ không được áp dụng cho các tiểu khoản còn lại.
– Sức mua tiểu khoản thường và ký quỹ sẽ không bao gồm tiền và tài sản trên tiểu khoản iCopy và ngược lại.

Sau khi đã là iWealth Partner, tại màn hình Đối tác phát triển kinh doanh trên TCInvest, Quý khách chọn Đồng ý trở thành iTrader để hoàn tất.

Không

 1. Quý khách sẽ giao dịch tại tiểu khoản iCopy trên TCInvest (được tự động tạo ra sau khi trở thành iTrader).
 2. Quý khách vào mục Tài sản của tôi, chọn tiểu khoản iCopy để theo dõi thông tin.
 3. Đặc điểm của tiểu khoản iCopy:
 • Tiểu khoản iCopy được tự động ra ngay sau khi Quý khách trở thành iTrader.
 • Lần đầu tiên và duy nhất sau khi tạo, toàn bộ cổ phiếu có thể giao dịch trong tiểu khoản thường (không bao gồm các mã chờ giao dịch, chờ về) sẽ được chuyển sang tiểu khoản iCopy.
 • Những lần sau, Quý khách không thể tự chuyển cổ phiếu giữa tiểu khoản iCopy và các tiểu khoản.
 • Lưu ý khi giao dịch Quý khách chú ý chọn tiểu khoản iCopy trên màn hình đặt lệnh hoặc xét mặc định trong phần quản lý tài khoản.

Sức mua bao gồm: tiền mặt, tiền bán chờ về trên chính tiểu khoản Sao chép và tiền mặt trên tài khoản ngân hàng (trong trường hợp có kết nối giữa tài khoản TCBS và Techcombank).

AUM (Assets under Management) là tổng tài sản của iCopier dùng để sao chép giao dịch của mỗi Trader (bao gồm tiền và cổ phiếu).

Tại trang chủ, Hiệu quả đầu tư đo biến động danh mục cổ phiếu trên tất cả các tiểu khoản.

Riêng ở trang thông tin của iTrader, HQĐT của Trader sẽ gồm 2 giai đoạn

+ HQDT của Thời gian trước khi là trader: HQDT của các mã trong whitelist của tiểu khoản (tk) thường + margin

+ HQDT khi đăng ký là trader: HQDT của tiểu khoản trader

Là danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện để giao dịch qua chương trình iCopy. Xem danh sách chi tiết tại đây
TCBS sẽ lựa chọn cổ phiếu tốt đủ điều kiện nằm trong list margin của TCBS và thanh khoản cao trên thị trường.

Tại thời điểm Quý khách đăng ký trở thành iTrader, hệ thống sẽ tự động chuyển cổ phiếu từ tiểu khoản (TK) Thường sang TK của iTrader (chỉ áp dụng cho các mã cổ phiếu thuộc danh mục Whitelist). Sau thời điểm trên, Quý khách không thể chủ động chuyển khoản cổ phiếu từ TK Thường sang TK của iTrader (hoặc ngược lại).

Lưu ý: Nếu TK của iTrader của Quý khách có cổ phiếu lô lẻ thì Quý khách có thể chuyển lô lẻ sang TK Thường theo hướng dẫn tại đây.

Phí giao dịch được áp dụng theo chính sách iWealth Partner và không phát sinh thêm phí khác.

Quý khách vui lòng xem chi tiết tại đây.

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tiểu khoản thường. Sau đó vào mục Chuyển tiền trên TCInvest, chuyển từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản của iTrader

iTrader phải đảm bảo các tiêu chí bên dưới.

 • Không có khách hàng (iCopier) nào đang sử dụng thông tin giao dịch của iTrader
 • Tiểu khoản iTrader không có cổ phiếu bao gồm cả các cổ phiếu đang chờ về hoặc được hưởng theo quyền

Lưu ý: Nếu iTrader huỷ tham gia chương trình iCopy thì sau 3 tháng kể từ ngày huỷ mới được đăng kí lại làm iTrader
iTrader có thể hủy tiểu khoản qua tính năng online trên TCInvest như hướng dẫn dưới đây:
User-added image

 • Nếu khách hàng chọn giữ cổ phiếu thì các cổ phiếu và tiền đang có trên tk sẽ được chuyển về TK trong ngày giao dịch. Các cổ phiếu chờ về sẽ được chuyển vào ngày cổ phiếu về TK của KH theo quy định của SGDCK
 • Nếu khách hàng chọn bán cổ phiếu thì số tiền đang có sẽ được chuyển về TK thường còn khi tiền bán cp về sẽ được chuyền về TK thường Các trường hợp đặc biệt khác do thiếu phí, quyền mua … thời gian xử lý tối đa 3 ngày làm việc

Có. Nếu có CP lô lẻ, bạn có thể nhập số lượng cổ phiếu từ 1 đến tối đa là số lượng CP lô lẻ đang có.