Cổ phiếu

Nguyên tắc giao dịch

c Expand All C Collapse All

Tiểu khoản thường cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ bằng đúng số dư tiền mặt trong tài khoản của nhà đầu tư.

Tiểu khoản ký quỹ cho phép nhà đầu tư có thể mua thêm cổ phiếu bằng hạn mức tín dụng do công ty môi giới chứng khoán cấp (hay còn gọi là Khoản vay ký quỹ). Khoản vay này được ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp từ chính cổ phiếu đã/đang đặt mua với thời gian vay và lãi vay được Công ty chứng khoán công bố từng thời kỳ.

Sức mua là số tiền lớn nhất mà nhà đầu tư có thể sử dụng để đặt lệnh mua chứng khoán tại từng thời điểm. Cách tính sức mua như sau:
1. Sức mua trên tiểu khoản thường (A)
A= Tiền mặt + Tiền bán chờ về

Trong đó:
Tiền mặt: trong TKCK hoặc cả trong TK liên kết (bao gồm: TK Techcombank/Vietinbank + Tiền iSave (nếu bật tính năng kết nối cho giao dịch cổ phiếu).
Tiền bán chờ về: Tiền bán nhưng chưa đủ T+2 nên chưa về tài khoản (đã trừ phí ứng trước)

2. Sức mua cơ bản (B)
Trên thị trường thì khá phổ biến khái niệm này tính trên các khoản sẵn có của Nhà đầu tư (NĐT)
B= A+ Sức mua từ chứng khoán – Tổng dư nợ
Sức mua từ chứng khoán: Tính từ các mã chứng khoán mà NĐT đang sở hữu được tính làm Tài sản đảm bảo
Tổng dư nợ: Gốc, lãi vay margin, phí lưu ký của NĐT

3. Sức mua margin (M):
Đây là sức mua thực tế thể hiện trên tiểu khoản vay margin của TCBS,
M= Sức mua cơ bản/Tỷ lệ hỗ trợ của TCBS
Tỷ lệ hỗ trợ được tính = [1 – Tỷ lệ Margin của Mã CK mua x [min (Giá cho vay;Giá tham chiếu)/Giá NĐT đặt]

Ví dụ: Tài sản KH Nguyễn Văn A có:
– Tiền mặt: 100 triệu
– 1,000 cổ phiếu VNM ( giá cho vay 100,000, tỷ lệ 50%)
Sức mua Cơ bản = 100 triệu + 100,000 x 1000 x 50% = 150 triệu
KH dùng sức mua cơ bản mua thêm GAS (giá cho vay 60,000, tỷ lệ 45%)
Sức mua margin mua GAS = 150 triệu / {1-45% x (60,000/72,500)}= 239 triệu

Có, phí & thuế giao dịch sẽ được trừ thẳng vào giá trị danh mục cuối ngày, giá trị bán và được cộng thẳng vào giá trị mua trong công thức tính.

Index sẽ được tính hàng ngày, dựa theo tỷ lệ giữa

Khi khách hàng lãi/lỗ thì Giá trị danh mục cuối ngày sẽ tăng/giảm một lượng tương ứng do

Giá trị danh mục cuối ngày = Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch mua – Tổng giá trị giao dịch bán + Lợi nhuận

=> Công thức trên có thể viết lại dạng

=> Index ngày T tăng hay giảm nhiều dựa vào tỷ lệ giữa Lợi nhuận/(Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch Mua), từ đây dẫn đến các trường hợp:

 • Ngày 1 có số tiền lãi cao nhưng giá trị danh mục cũng cao
  => Tỷ lệ này thấp => Index không biến động nhiều
 • Ngày 2 có số tiền lỗ không cao bằng ngày 1 ở trên nhưng giá trị danh mục thấp
  => Tỷ lệ này cao => Index biến động nhiều

Ví dụ: 

Ngày 1/8:  

 • Index ngày(T-1) = 104
 • Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 100,000 VND/cp
 • Giá trị danh mục đầu ngày = 0 (chưa có cổ phiếu)
 • Khách hàng MUA 1,000 VNM giá 100,000 VND/cp
  => Giá trị Mua = 1,000*100,000 = 100,000,000 VND
 • Giá đóng cửa VNM: 101,000 VND/cp
 • GTDM cuối ngày = 1,000*104,000 = 101,000,000 VND
 • Lợi nhuận: 1,000,000 VND

=> Index ngày 1/8 = 104 * (104,000,000+0) / (0+100,000,000) = 105.4

=> KH lãi 1,000,000 VND & Index tăng 1.4 điểm

Ngày 15/8: 

 • Index ngày(T-1) = 104
 • Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 104,000 VND/cp
 • GTDM đầu ngày: 31,200,000 VND (=300*104,000)
 • Không có giao dịch
 • Giá cổ phiếu VNM vào cuối ngày 103,000 VND/cp
 • GTDM cuối ngày: 30,900,000 VND (=300*103,000)
 • Lợi nhuận: -500,000 VND

=> Index ngày 2/8 = 104 * (51,000,000+0) / (51,500,000 +0) = 102

=> KH lỗ -500,000 VND & Index giảm 2 điểm

Lưu ý: Ngày 1/8 dù KH lãi 1,000,000 VND, gấp 2 lần số lượng lỗ ngày 15/8 (500,000 VND) nhưng do tỷ lệ Lợi nhuận/(Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch Mua) ở 2 ngày chênh lệch nên số điểm tăng ở ngày 1/8 (tăng 1.4 điểm) lại ít hơn số điểm giảm ở ngày 15/8 (giảm 2 điểm).

Quý khách xem chi tiết về các loại lệnh giao dịch chứng khoán tại đây.

TCBS miễn phí giao dịch cổ phiếu (phần phí TCBS thu) và chỉ thu hộ phí giao dịch của sở là 0.03% theo quy định.

Khi Quý khách sở hữu chứng khoán trên tài khoản chứng khoán thì sẽ phát sinh phí lưu ký: 0.3 đồng/cổ phiếu/tháng. Phí lưu ký được cộng dồn từng ngày (hiển thị tại mục Nợ trong Tài sản của khách hàng) và được thanh toán vào cuối tháng hoặc đầu tháng kế tiếp.

Quý khách có thể đặt lệnh mua bán lô lẻ (khối lượng từ 1 đến 99) trên giao diện Đặt lệnh cổ phiếu trên TCInvest.

① Thời gian giao dịch: 9h15-14h30
② Nhập tay số lượng (SL) lẻ muốn bán
③ Chọn loại lệnh 𝐋𝐎 và nhập giá muốn đặt
④ Huỷ sửa lệnh bình thường trong Sổ lệnh CP

Lệnh lô lẻ sẽ chỉ khớp khi có lệnh mua bán lô lẻ đối ứng (không khớp với lô chẵn).

Lệnh điều kiện sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian khách hàng cài đặt.

Trong thời gian trên, nếu lệnh đủ điều kiện để kích hoạt và được đẩy lên sàn thì hết phiên giao dịch, lệnh điều kiện sẽ hết hiệu lực và không phát sinh thêm lệnh mới trong các phiên tiếp theo.

Khách hàng có thể đặt thêm lệnh điều kiện khác nếu có nhu cầu.

Lệnh sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian khách hàng cài đặt.

Trong thời gian trên, nếu lệnh đủ điều kiện để kích hoạt sẽ được đẩy lên sàn và vẫn có hiệu lực trong các phiên tiếp theo.

Lệnh được khớp trên sàn với nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian. Quý khách đặt lệnh với mức giá dư mua/bán gần nhất nhưng có thể không khớp (xác suất rất thấp) do đã có các lệnh khác cùng mức giá được đặt trước đó.

Tính năng này gợi ý 3 mức giá dư mua/bán khớp gần nhất để khách hàng có thể tham khảo khi đặt lệnh

Với tính năng mua/bán MAX sẽ áp dụng: Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

Do đó, sau khi nhập mã cổ phiếu, hệ thống sẽ tự động điền giá đang khớp trên thị trường để tối ưu tốc độ đặt lệnh.

Tuy nhiên, Quý khách có thể tham khảo biên độ giá giao dịch trần-sàn trong phiên để nhập lại thông tin đặt lệnh (theo nhu cầu).

 

• Cá mập (CM) nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường. (Giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh đặt).
• Sói già (SG) nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao. (Giá trị 1 lệnh đặt từ 200 tr đến 1 tỷ đồng/lệnh đặt).
• Cừu non (CN) nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp. (Giá trị 1 lệnh đặt Mua hoặc Bán chủ động < 200 triệu đồng/lệnh đặt).

Tại mục “Bảng giá cổ phiếu” trên TCInvest, Quý khách chọn “VNOddlot” tại cột HOSE để theo dõi.

Lệnh được kích hoạt khi tài khoản thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập

Phí lưu ký cổ phiếu được cộng dồn từng ngày (hiển thị tại mục Nợ trong Tài sản của khách hàng) và được thanh toán vào cuối tháng hoặc đầu tháng kế tiếp
Nếu TK chứng khoán của khách hàng có kết nối tài khoản ngân hàng Techcombank, số tiền phí lưu ký này sẽ tự động cắt từ TK ngân hàng về TK chứng khoán mỗi lần khách hàng đặt mua.

 • Giá trần: Là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch
 • Giá sàn: Là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch
 • Giá tham chiếu:

Đối với cổ phiếu niêm yết sàn HSX/HNX: Là giá đóng cửa (giá thực hiện của lần khớp lệnh cuối cùng) của ngày giao dịch trước đó và là cơ sở để xác định giá trần, giá sàn của ngày giao dịch hiện tại.

Đối với cổ phiếu niêm yết sàn Upcom: Là bình quân gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch khớp lệnh liên tục gần nhất trước đó.

 • HNX: 5000 cổ phiếu/ giao dịch thỏa thuận
 • HSX: 20 000 cổ phiếu/ giao dịch thỏa thuận
 • UPCOM: Không giới hạn

Số tiền đầu tư sẽ bằng số lượng cổ phiếu nhân với thị giá cổ phiếu mà khách hàng giao dịch tại thời điểm đầu tư. Mỗi lần giao dịch cổ phiếu khách hàng sẽ bị trừ 1 khoản phí giao dịch theo biểu phí của TCBS từng thời kỳ.
1. Thị giá sẽ được cập nhật liên tục tại bảng điện tử của hai sàn giao dịch chứng khoán.
2. Số lượng cổ phiếu giao dịch tối thiểu sẽ phụ thuộc vào quy định:
– Đơn vị giao dịch lô chẵn: giao dịch 100 cổ phiếu/lô.
– Đơn vị giao dịch lô lẻ: từ 1 đến 99 cổ phiếu

Giao dịch thỏa thuận là những giao dịch do các nhà đầu tư hay các thành viên tự thỏa thuận với nhau về giá cả và khối lượng. Giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ dao động giá tại ngày giao dịch.
Tại TCBS khách hàng có thể giao dịch thỏa thuận online theo hướng dẫn tại đây.