Shopping cart close

Hướng dẫn

Cổ Phiếu, Hướng dẫn giao dịch, Tính năng khác

Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu

Số lượng tối thiểu khi giao dịch thỏa thuận đối với từng sàn:

  • HSX: 20.000 cổ phiếu
  • HNX: 5.000 cổ phiếu

Quý khách vui lòng đăng nhập đường dẫn https://tcinvest.tcbs.com.vn/ và thao tác theo hướng dẫn sau:

Hoặc Quý khách có thể tham khảo thông tin như ảnh sau đây:

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Khi Quý khách sở hữu chứng khoán trên tài khoản chứng khoán thì sẽ phát sinh phí lưu ký: 0.3 đồng/cổ phiếu/tháng. Phí lưu ký được cộng dồn từng ngày (hiển thị tại mục Nợ trong Tài sản của khách hàng) và được thanh toán vào cuối tháng hoặc đầu tháng kế tiếp.

  • HNX: 5000 cổ phiếu/ giao dịch thỏa thuận
  • HSX: 20 000 cổ phiếu/ giao dịch thỏa thuận
  • UPCOM: Không giới hạn

Giao dịch thỏa thuận là những giao dịch do các nhà đầu tư hay các thành viên tự thỏa thuận với nhau về giá cả và khối lượng. Giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ dao động giá tại ngày giao dịch.
Tại TCBS khách hàng có thể giao dịch thỏa thuận online theo hướng dẫn tại đây.

Scroll To Top