Tài khoản đầu tư iWealth

Mở tài khoản chứng khoán

c Expand All C Collapse All

Khách hàng chỉ cần mở tài khoản chứng khoán tại Techcom Securities và sử dụng tên tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống TCInvest (https://tcinvest.tcbs.com.vn/)

Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước còn hiệu lực.

– Khách hàng là cá nhân trong nước chỉ được phép sử dụng CMND/CCCD để mở tài khoản.
– Khách hàng là cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu do Việt Nam cấp còn hiệu lực) sẽ được đăng ký bằng hộ chiếu

Khách hàng cá nhân được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán

Để chuyển tài khoản giao dịch chứng khoán từ công ty khác đến TCBS, khách hàng cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Mở tài khoản mới tại TCBS
Bước 2: Thực hiện thủ tục tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty cũ
Bước 3: Đề nghị công ty quản lý tài khoản cũ (đã tất toán) chuyển số chứng khoán còn lại (nếu có) về tài khoản mới tại TCBS)

Khách hàng hoàn toàn miễn phí mở, duy trì tài khoản.