Chứng chỉ quỹ iFund, Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ

Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư

Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí giao dịch quỹ iFund tại TCBS như sau:

1. Phí giao dịch mua, bán:

Loại phí TCBF FlexiCA$H TCEF TCFIN/TCRES/TCSME UVEEF
Phí quản lý
(Đã tính vào NAV công bố)
1,2%/năm 1,2%/năm 1.2%/năm 1.2%/năm 1.75%/năm
Phí phát hành 0%/giá trị lệnh mua  0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua 0%/giá trị lệnh mua
Phí mua lại
(Tính theo thời gian nắm giữ)
1. Từ 0 đến tròn 3 tháng: 1%/giá trị lệnh bán Từ 0 đến tròn 3 tháng: 1%/giá trị lệnh bán

Từ trên 3 đến tròn 6 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán

Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng: 0,50%/giá trị lệnh bán

Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng: 0,25%/giá trị lệnh bán

Từ trên 12 tháng trở lên: 0%/giá trị lệnh bán

1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán 1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán
2. Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán
3. Từ trên 9 đến tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán
4. Từ trên 12 tháng trở lên: 0% giá trị lệnh bán
1. Từ  0 đến 12 tháng: 2%/giá trị lệnh bán
2. Từ trên 3 đến tròn 6 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán 2. Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán 2. Từ trên 12 tháng đến 24 tháng: 1,5%/giá trị lệnh bán
3. Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng: 0,50%/giá trị lệnh bán 3. Từ trên 9 đến tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán 3. Từ trên 24 tháng: 0%/giá trị lệnh bán
4.Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng: 0,25%/giá trị lệnh bán
5. Từ trên 12 tháng trở lên: 0%/giá trị lệnh bán
4. Từ trên 12 tháng trở lên 0%/giá trị lệnh bán

2. Phí chuyển đổi (áp dụng từ ngày 19/06/2023)

Chuyển đổi từ TCBF/FlexiCA$H sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

Thời gian nắm giữ Phí chuyển đổi
Từ 0 đến tròn 03 tháng 1%
Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng 0,75%
Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng 0,5%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0,25%
Từ trên 12 tháng 0%

Chuyển đổi từ TCEF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

Thời gian nắm giữ Phí chuyển đổi
Từ 0 đến dưới 6 tháng 1%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0%

Chuyển đổi từ TCFIN/TCSME/TCRES sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý

Thời gian nắm giữ Phí chuyển đổi
Từ 0 đến dưới 6 tháng 1%
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng 0,75%
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng 0,50%
Từ trên 12 tháng trở lên 0%

3. Phí chuyển tiền:

Phí chuyển tiền sau khi bán Chứng chỉ quỹ về tài khoản ngân hàng thụ hưởng của khách hàng được ngân hàng giám sát thu theo quy định của ngân hàng giám sát.

*Theo biếu phí của Ngân hàng Standard Chartered:
Quỹ TCBF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 200,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu.
Quỹ TCEF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 430,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu.
*Theo biếu phí của Ngân hàng BIDV:
Quỹ TCFF/ TCFIN/TCSME/TCRES: 0.02% số tiền chuyển (chưa bao gồm VAT), tối thiểu là 4,000 VND, tối đa là 100,000 VND.
*Theo biểu phí của Ngân hàng SCB:
Quỹ UVEEF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 25.000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và là 0.04% số tiền chuyển đổi với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu (tối thiểu 200.000 VND tối đa 1.000.000 VND).

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Có, tối thiểu 10 (mười) đơn vị Chứng chỉ Quỹ

10 (mười) đơn vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị Quỹ nắm giữ về 0 (không)

10,000 VND

Tags :