Biểu phí dịch vụ, Phái sinh

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh

Chính sách Nội dung
Phí giao dịch (GD) tai TCBS Miễn phí từ 01/01/2023 theo chương trình Zero Fee cho đến khi có thông báo thay thế
Phí GD trả Sở giao dịch chứng khoán + HĐTL chỉ số VN30: 2.700 VND/HĐTL
+ HĐTL trái phiếu chính phủ: 4.500 VND/HĐTL
Phí trả VSD + Quản lý vị thế: 2.550 VND/HĐTL/tài khoản/ngày
+ Quản lý tài sản ký quỹ:

  • 0,0024% giá trị lũy kế số dư tài khoản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/ngày
  • Tối thiểu không thấp hơn 100.000 VND/tài khoản/tháng
  • Tối đa không quá 1.600.000 VND/tài khoản/tháng

Thu định kỳ vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Nếu tài khoản không đủ tiền mặt để thu phí, TCBS sẽ rút ký quỹ để thu phí.

Để tránh việc bị tính phí quản lý tài sản do để tiền ký quỹ qua đêm tại VSD (khi không có vị thế/nghĩa vụ lỗ VM), NĐT cần rút toàn bộ tiền mặt trên TK ký quỹ tại VSD về tài khoản giao dịch phái sinh.

Phí nộp/rút ký quỹ
(Thu hộ ngân hàng thanh toán)
5.500 đồng/giao dịch
Thuế thu nhập + Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1%
+ Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân hợp đồng x số lượng hợp đồng x Tỷ lệ ký quỹ ban đầu)/2
Phí chuyển tiền Theo biểu phí ngân hàng


Ví dụ:
– Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán phái sinh ngày 1/9/2021. Ngày 2/11/2021 mở 20 HĐTL chỉ số VN30. Trong phiên, NĐT đóng 8 HĐTL và chỉ còn nắm giữ 12 HĐTL. Tháng 11 có 31 ngày.
– Ngày 3/11/2021 NĐT đóng tiếp 2 vị thế, còn sở hữu 10 HĐTL
– Ngày 15/11/2021 NĐT đóng nốt 10 HĐTL còn lại
Như vậy NĐT sẽ phải nộp các loại phí sau:

Hệ thống trừ phí luôn trong quá trình giao dịch

Phí GD trả Sở: Trả một lần vào sau ngày khớp lệnh
– Ngày 2/11/2021: (20 +8) x 2.700 = 75.600 VND
– Ngày 3/11/2021: 2 x 2.700 = 5.400 VND
– Ngày 15/11/2021: 10 x 2.700 = 27.000 VND

Phí trả cho VSD:
a.  Phí quản lý vị thế: Trả hàng ngày cho các HĐTL còn nắm giữ trong ngày
– Ngày 2/11/2021: 12 x 2.550 = 30.600 VND
– Ngày 3/11/2021: 10 x 2.550 = 25.500 VND
– Từ 4/11/2021 đến 14/1/2021 mỗi ngày trả 25.500 VND
– Ngày 15/11/2021:  0 VND do đã bán hết

b. Phí quản lý tài sản ký quỹ: Cộng dồn hàng ngày và thu vào cuối tháng.
– Ngày 2/11 đến 3/11/2021 (1 ngày) NĐT ký quỹ 1 tỷ VND
Phí = 1 tỷ x 1 x 0,0024% = 24.000 VND
– Ngày 3/11 đến 15/11/2021 (12 ngày) NĐT ký quỹ 800 triệu VND
Phí = 800 triệu x 12 x 0,0024% = 230.400 VND
– Cuối tháng cộng lại tổng là 254.400 VND, lớn hơn số tối thiểu nên sẽ thu 254.400 VND

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Phí thuế treo: Quý khách vào mục Giao dịch phái sinh chọn Tài sản xem “Tổng quan tiền” chi tiết “Phí thuế treo” tại chú thích “i”
Phí thuế đã thanh toán: Quý khách vào mục “Giao dịch phái sinh” và Xem chi tiết thông tin tại ‘Tra cứu”

Cần khoảng 27tr để giao dịch 1 HĐ phái sinh (=100,000*17%*Giá trần PS/85%). Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại TCBS hiện là 17%. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ = Ký quỹ yêu cầu (MR) /Tài sản ký quỹ hợp lệ
TCBS quy định các ngưỡng sau để quản lý Tỷ lệ sử dụng TSKQ, các ngưỡng này được thông báo trên Website của TCBS  tại đây 
  •   Tỷ lệ duy trì (80%): Khách hàng cần duy trì tỷ lệ sử dụng TSKQ trên tài khoản dưới tỷ lệ này để đảm bảo an toàn.
  •   Tỷ lệ cảnh báo (85%): Là tỷ lệ mà tại mức này hoặc cao hơn TCBS sẽ phát hành lệnh gọi ký quỹ bổ sung đến Khách hàng. Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản ký quỹ hợp lệ.
  •   Tỷ lệ xử lý (90%): Là tỷ lệ mà tại mức này hoặc cao hơn TCBS có quyền thực hiện các biện pháp để xử lý tài khoản vi phạm Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (bao gồm cả việc đóng vị thế bắt buộc trên tài khoản Khách hàng ngay khi tài khoản chạm ngưỡng xử lý)

Thời hạn thanh toán: 8h ngày T+1 (với T là ngày giao dịch phát sinh nghĩa vụ VM lỗ)
Tài khoản nhận thanh toán: Tiểu khoản phái sinh.

Cơ chế thanh toán lãi/lỗ hằng ngày. Cụ thể, nhà đầu tư (NĐT) khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi/lỗ phát sinh từ các vị thế đó mỗi ngày:

  • Nếu trạng thái lỗ ròng: NĐT sẽ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số lỗ phát sinh trước 8h sáng ngày giao dịch kế tiếp
  • Nếu trạng thái lãi ròng: TCBS sẽ thanh toán đầy đủ số lãi phát sinh chậm nhất trong ngày giao dịch kế tiếp

Lãi/lỗ mỗi vị thế được tính toán dựa trên giá giao dịch đóng cửa của hợp đồng tương lai đó. Riêng đối với các hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai đó.

Là khoản tiền hoặc chứng khoán mà Nhà đầu tư gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Viêt Nam (VSD) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ ký qũy bằng tiền không được  thấp hơn 80% giá trị tài sản ký quỹ.

Tags :