Giao dịch phái sinh, Phái sinh

Nộp, rút tiền ký quỹ phái sinh

1. Để giao dịch phái sinh, Quý khách có thể nộp ký quỹ phái sinh trực tiếp bằng 2 cách

Cách 1: Chuyển tiền theo thông tin:

 • TK: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương
 • Tài khoản ngân hàng chuyển đến: 19033336666968 tại Techcombank – CN Trung tâm GD Hội sở
 • Nội dung chuyển tiền: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]A Nop ky quy PS
  Ví dụ:
   Nguyen Van A 105C123456A Nop ky quy PS

Cách 2: Quý khách cũng có thể trực tiếp nộp ký quỹ phái sinh tại VSD từ các tiểu khoản nội bộ (Thường/Ký quỹ) trên tài khoản TCInvest theo hướng dẫn tại đây.

Tính năng này giúp Quý khách giao dịch phái sinh sau 1 bước chuyển tiền. Số tiền sau khi nộp ký quỹ phái sinh là đã trừ phí 5.500đ theo quy định của Ủy ban chứng khoán (tham khảo tại đây).

2. Quý khách có thể chuyển tiền vào Tiểu khoản phái sinh để thanh toán lãi phát sinh nếu đầu tư trạng thái lỗ, hoặc để rút tiền từ VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) để tránh phát sinh phí quản lý tài sản ký quỹ: 
– Chuyển tiền từ ngân hàng vào Tiểu khoản phái sinh theo thông tin:

 • TK: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương
 • Tài khoản ngân hàng chuyển đến: 19033336666968 tại Techcombank – CN Trung tâm GD Hội sở
 • Nội dung chuyển tiền: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]A
  Ví dụ:
   Nguyen Van A 105C123456A 

– Chuyển tiền từ các tiểu khoản khác trên tài khoản chứng khoán vào Tiểu khoản phái sinh và nộp, rút tiền ký quỹ phái sinh theo hướng dẫn bên dưới:

Total 1 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Mức ký quỹ ban đầu là khoản “đặt cọc” để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong tương lai của hợp đồng. Mức ký quỹ yêu cầu để mở vị thế được tính:
= (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu : Tỷ lệ duy trì) x Giá trần x  Số lượng HĐTL dự kiến đặt lệnh x Hệ số nhân HĐ
Xem chính sách Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và Tỷ lệ duy trì tại đây

Ví dụ: Nhà đầu tư mua 10 HĐTL VN30F2110 tại mức giá là 1500. Giá trần của HĐTL là 1619. Hệ số nhân của hợp đồng là 100.000 đồng. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 17%. Tỷ lệ duy trì là 85% Phí giao dịch và thuế giao dịch là 0 đồng. Như vậy:

 • Giá trị hợp đồng tính theo giá trần = 1619 x 10 x 100.000 = 1.619.000.000 VND
 • Số tiền ký quỹ để mở vị thế = 17% : 85%*1.619.000.000 = 323.800.000 VNĐ

Qua đó, thay vì phải bỏ ra 1.619.000.000 VND, Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 323.800.000 VND là đã bắt đầu có thể tham gia.

Thời hạn thanh toán: 8h ngày T+1 (với T là ngày giao dịch phát sinh nghĩa vụ VM lỗ)
Tài khoản nhận thanh toán: Tiểu khoản phái sinh.

Trường hợp tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ chạm mức xử lý trong phiên giao dịch: hệ thống sẽ tự động đóng vị thế bắt buộc (Force close), ưu tiên force close mã hợp đồng có thời gian đáo hạn gần nhất.
Trường hợp tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ chạm mức xử lý trong phiên ATC:

 • Nếu tỉ lệ chạm mức 90% đến dưới 100%: Quý khách vui lòng nộp thêm tiền vào tiểu khoản phái sinh trước 8h sáng ngày làm việc kế tiếp
 • Nếu tỉ lệ từ 100% trở lên: Quý khách vui lòng nộp thêm tiền ký quỹ phái sinh trước 15h30 ngày giao dịch phát sinh trạng thái vi phạm. Nếu khách hàng không nộp ký quỹ bổ sung đúng hạn, TCBS hỗ trợ giải ngân tiền mặt vào tài khoản vi phạm để đưa tỉ lệ về 95% và đến ngày giao dịch kế tiếp, TCBS sẽ đóng vị thế bắt buộc và/hoặc rút ký quỹ từ VSD về để thu hồi nợ

Tags :