Cổ Phiếu, Kiến thức cổ phiếu, Quy định giao dịch chứng khoán

Thời gian và phương thức giao dịch

Các sàn giao dịch HSX, HNX và Upcom giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày làm việc trong tuần

    Phương thức giao dịch    HSX    HNX    Upcom        Lệnh áp dụng
  – Khớp lệnh định kì: Được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định.

+ Nguyên tắc xác định giá là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

+ Trong phiên khớp lệnh định kỳ không được sửa, hủy lệnh.

  – Khớp lệnh thỏa thuận: Bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.
9h00’ đến 9h15’   – ATO, LO
(ATO ưu tiên trước LO)
– Lệnh thỏa thuận
  – Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

  – Khớp lệnh thỏa thuận

9h15’ đến 11h30’ 9h00’ đến 11h30’   – LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL
– Lệnh thỏa thuận
  – Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
  – Khớp lệnh liên tục

  – Khớp lệnh thỏa thuận

13h00’ đến 14h30’ 13h00’ đến 15h00’    – LO/ MP/ MOK/ MAK/ MTL

– Lệnh thỏa thuận

  – Khớp lệnh định kỳ

  – Khớp lệnh thỏa thuận

14h30’ đến 14h45’   – ATC, LO
(ATC ưu tiên trước LO)- Lệnh thỏa thuận
  – Khớp lệnh thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’   – Lệnh thỏa thuận
  – Giao dịch sau giờ Chỉ áp dụng với sàn HNX từ 14h45’ đến 15h00’ PLO

Chi tiết về các loại lệnh, Quý khách vui lòng xem tại đây

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Quý khách xem chi tiết về các loại lệnh giao dịch chứng khoán tại đây.

  • HNX: 5000 cổ phiếu/ giao dịch thỏa thuận
  • HSX: 20 000 cổ phiếu/ giao dịch thỏa thuận
  • UPCOM: Không giới hạn

Giao dịch thỏa thuận là những giao dịch do các nhà đầu tư hay các thành viên tự thỏa thuận với nhau về giá cả và khối lượng. Giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ dao động giá tại ngày giao dịch.
Tại TCBS khách hàng có thể giao dịch thỏa thuận online theo hướng dẫn tại đây.

Tags :