Đặt lệnh cổ phiếu và các tính năng liên quan

Tính năng sử dụng Sổ lệnh nhanh

Quý khách có thể thao tác theo hướng dẫn sau:

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Lệnh được khớp trên sàn với nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian. Quý khách đặt lệnh với mức giá dư mua/bán gần nhất nhưng có thể không khớp (xác suất rất thấp) do đã có các lệnh khác cùng mức giá được đặt trước đó.

Tính năng này gợi ý 3 mức giá dư mua/bán khớp gần nhất để khách hàng có thể tham khảo khi đặt lệnh

Số tiền đầu tư sẽ bằng số lượng cổ phiếu nhân với thị giá cổ phiếu mà khách hàng giao dịch tại thời điểm đầu tư. Mỗi lần giao dịch cổ phiếu khách hàng sẽ bị trừ 1 khoản phí giao dịch theo biểu phí của TCBS từng thời kỳ.
1. Thị giá sẽ được cập nhật liên tục tại bảng điện tử của hai sàn giao dịch chứng khoán.
2. Số lượng cổ phiếu giao dịch tối thiểu sẽ phụ thuộc vào quy định:
– Đơn vị giao dịch lô chẵn: giao dịch 100 cổ phiếu/lô.
– Đơn vị giao dịch lô lẻ: từ 1 đến 99 cổ phiếu

Tags :