Cổ Phiếu, Đặt lệnh cổ phiếu và các tính năng liên quan, Hướng dẫn giao dịch

Tính năng đặt lệnh Mua/Bán MAX

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Lệnh được khớp trên sàn với nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian. Quý khách đặt lệnh với mức giá dư mua/bán gần nhất nhưng có thể không khớp (xác suất rất thấp) do đã có các lệnh khác cùng mức giá được đặt trước đó.

Với tính năng mua/bán MAX sẽ áp dụng: Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

Do đó, sau khi nhập mã cổ phiếu, hệ thống sẽ tự động điền giá đang khớp trên thị trường để tối ưu tốc độ đặt lệnh.

Tuy nhiên, Quý khách có thể tham khảo biên độ giá giao dịch trần-sàn trong phiên để nhập lại thông tin đặt lệnh (theo nhu cầu).

 

Tags :