Đặt lệnh cổ phiếu và các tính năng liên quan

Tính năng đặt Lệnh điều kiện

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Tiểu khoản thường cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ bằng đúng số dư tiền mặt trong tài khoản của nhà đầu tư.

Tiểu khoản ký quỹ cho phép nhà đầu tư có thể mua thêm cổ phiếu bằng hạn mức tín dụng do công ty môi giới chứng khoán cấp (hay còn gọi là Khoản vay ký quỹ). Khoản vay này được ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp từ chính cổ phiếu đã/đang đặt mua với thời gian vay và lãi vay được Công ty chứng khoán công bố từng thời kỳ.

Lệnh điều kiện sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian khách hàng cài đặt.

Trong thời gian trên, nếu lệnh đủ điều kiện để kích hoạt và được đẩy lên sàn thì hết phiên giao dịch, lệnh điều kiện sẽ hết hiệu lực và không phát sinh thêm lệnh mới trong các phiên tiếp theo.

Khách hàng có thể đặt thêm lệnh điều kiện khác nếu có nhu cầu.

Lệnh được kích hoạt khi tài khoản thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập

Tags :