Chứng chỉ quỹ iFund, Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ

iPlan – Thu nhập ổn định

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Có. Tuy nhiên, khi không đủ tài sản để bán thì đến kỳ khách hàng sẽ không nhận được tiền.

Kế hoạch của khách hàng vẫn được thực hiện cho đến khi bán hết chứng chỉ quỹ TCBF mà khách hàng nắm giữ (kể cả chứng chỉ quỹ mua mới sau này nếu khách hàng không nhấn nút hủy kế hoạch).

Khi gặp 1 trong 2 trường hợp sau:

– Chương trình thực hiện hết kế hoạch, khách hàng nhận đủ tiền tại các kỳ.

– Tài sản đảm bảo thực hiện chương trình là quỹ TCBF được bán/chuyển đổi hết trước khi kết thúc chương trình. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng thưc hiện Hủy kế hoạch để không bị ảnh hưởng với các kế hoạch, giao dịch mua bán tiếp theo

Tags :