Chứng chỉ quỹ iFund, Kiến thức chứng chỉ quỹ

Quỹ đầu tư cân bằng linh hoạt (TCFF) là gì?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt (TCFF) là quỹ được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương và đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Thấp.

Chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt (TCFF) khác với quỹ TCBF và TCEF. Quỹ TCFF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 1-2%/năm. TCFF có mức độ rủi ro Trung bình.

Trước 14h45 ngày làm việc liền trước ngày giao dịch

10,000 VND

Phí mua lại Chứng chỉ Quỹ và thuế Thu nhập cá nhân  Xem biểu phí tại đây

Tags :