Chứng chỉ quỹ iFund, Kiến thức chứng chỉ quỹ

FlexiCA$H – Tiền linh hoạt, lãi thông minh

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Phí mua lại Chứng chỉ Quỹ và thuế Thu nhập cá nhân  Xem biểu phí tại đây

Trước 14h45 ngày làm việc liền trước ngày giao dịch

Chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư của Quỹ FlexiCA$H khác với quỹ TCBF và TCEF. Quỹ FlexiCA$H đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng từ 1-2%/năm. TCFF có mức độ rủi ro Trung bình.

Quỹ FlexiCA$H (TCFF) là tên viết tắt của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom. Quỹ được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương và đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Thấp.

10,000 VND

Tags :