Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Giao dịch chứng khoán / Trái phiếu / Đặc điểm của trái phiếu
Kiến thức trái phiếu, Trái phiếu

Đặc điểm của trái phiếu

– Trái phiếu có thể được phát hành bởi chính phủ hoặc doanh nghiệp và trả coupon theo mức được xác định trước.

– Giá trị thị trường của một trái phiếu thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn của trái phiếu đó với nhà đầu tư tiềm năng.

– Trái phiếu có chất lượng tốt (có khả năng trả Coupon và gốc trái phiếu đúng hạn hơn) thường có lãi suất thấp hơn.

– Trái phiếu có thời hạn nhất định (thường là 2 năm, 3 năm…)

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Có, đối với các trái phiếu được Techcombank phê duyệt nhận làm tài sản đảm bảo vay cầm cố theo chính sách cho vay của Techcombank tại từng thời kỳ.

Tất cả các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ ngày lễ). Xem chi tiết tại đây

Giá trị tối thiểu để đặt lệnh mua Trái phiếu tại TCBS là 1 triệu đồng

Tags :
Scroll To Top