Hướng dẫn giao dịch, Trái phiếu

Biểu phí giao dịch

1. Giao dịch trái phiếu thuộc chương trình iBond, iConnect và trái phiếu giao dịch tập trung:

  • Phí giao dịch trái phiếu thuộc chương trình iBond, iConnect và trái phiếu giao dịch tập trung cho mỗi bên mua/bán: 0,15%/tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch
  • Phí phong tỏa, giải tỏa áp dụng với các cá nhân tham gia các sản phẩm iBond có cầm cố trái phiếu tại Techcombank: Miễn phí

2. Giao dịch trái phiếu do TCBS phát hành và trái phiếu không thuộc chương trình iBond, iConnect, Trái phiếu giao dịch tập trung:

  • Phí giao dịch trái phiếu niêm yết: 0,15%/tổng giá trị giao dịch.
  • Phí giao dịch trái phiếu OTC:
STT Loại phí Mức phí Phí tối thiểu
(VND)
Phí tối đa
(VND)
1 Chuyển nhượng trái phiếu áp dụng cho tổ chức  0.03% x Tổng mệnh giá chuyển nhượng 2.000.000 Không áp dụng
2 Chuyển nhượng trái phiếu áp dụng cho cá nhân (bao gồm cả cho, biếu tặng, chuyển quyền thừa kế) 0.15% x Tổng mệnh giá chuyển nhượng Không áp dụng Không áp dụng
3 Phong tỏa, giải tỏa Áp dụng theo điều 2.9 tại đây.
Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Chịu thuế thu nhập cá nhân và phí giao dịch theo quy định của TCBS từng thời kỳ (hiện tại là 0.15%)

Phí giao dịch theo quy định của TCBS từng thời kỳ (hiện tại là 0.15%)

Tags :