Hướng dẫn giao dịch, Trái phiếu

Biểu phí giao dịch trái phiếu

 1. Giao dịch trái phiếu thuộc chương trình iBond, iConnect
 • Phí giao dịch trái phiếu thuộc chương trình iBond, iConnect và trái phiếu giao dịch tập trung cho mỗi bên mua/bán: 0,15%/tổng giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch
 • Phí phong tỏa, giải tỏa áp dụng với các cá nhân tham gia các sản phẩm iBond có cầm cố trái phiếu tại Techcombank: Miễn phí
 1. Giao dịch trái phiếu không thuộc chương trình iBond, iConnect
  2.1. Phí giao dịch trái phiếu niêm yết: 0,15%/tổng giá trị giao dịch.
  2.2. Phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp giao dịch tập trung cho mỗi bên mua/bán:
 • Dành cho Khách hàng cá nhân: 0,15% x Tổng giá trị giao dịch
 • Dành cho Khách hàng tổ chức:

 

STT Điều kiện Mức phí giao dịch
1 Tổng Giá Trị Giao Dịch từ 4.000 tỷ đồng trở lên 0,01% x Tổng giá trị giao dịch
2 Tổng Giá Trị Giao Dịch từ 2.000 tỷ đồng đến dưới 4.000 tỷ đồng 0,02% x Tổng giá trị giao dịch
3 Tổng Giá Trị Giao Dịch dưới 2.000 tỷ đồng 0,03% x Tổng giá trị giao dịch

Tổng Giá Trị Giao Dịch bằng tổng của:

(1) Giá trị giao dịch của Khách hàng thực hiện tại TCBS

(2) Giá trị giao dịch của Khách hàng mà TCBS là một bên của giao dịch đó kể từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm liền kề trước so với năm xác định mức phí sẽ áp dụng.

2.3. Phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp OTC:

 • Dành cho Khách hàng cá nhân: 0,15% x Tổng mệnh giá chuyển nhượng
 • Dành cho Khách hàng tổ chức:
STT Điều kiện Mức phí chuyển nhượng
1 Tổng Giá Trị Giao Dịch từ 4.000 tỷ đồng trở lên 0,01% x Tổng mệnh giá chuyển nhượng
2 Tổng Giá Trị Giao Dịch từ 2.000 tỷ đồng đến dưới 4.000 tỷ đồng 0,02% x Tổng mệnh giá chuyển nhượng
3 Tổng Giá Trị Giao Dịch dưới 2.000 tỷ đồng 0,03% x Tổng mệnh giá chuyển nhượng

Tổng Giá Trị Giao Dịch bằng tổng của:

(1) Giá trị giao dịch của Khách hàng thực hiện tại TCBS

(2) Giá trị giao dịch của Khách hàng mà TCBS là một bên của giao dịch đó kể từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm liền kề trước so với năm xác định mức phí sẽ áp dụng.

 • Phong tỏa, giải tóa: Áp dụng theo điều 2.9 tại đây
Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Phí giao dịch theo quy định của TCBS từng thời kỳ (hiện tại là 0.15%)

Chịu thuế thu nhập cá nhân và phí giao dịch theo quy định của TCBS từng thời kỳ (hiện tại là 0.15%)

Tags :