Bạn đồng hành, iCopy - Nền tảng đầu tư cộng đồng, Trở thành iTrader

Ví dụ về cách hệ thống tính toán lệnh MUA của iCopier

Sau đây là một ví dụ để trader nắm rõ hơn cách thức hệ thống tính toán và đặt lệnh sao chép cho copier:
Tại 09:00, tổng tài sản (real time) của Trader A là 100.000.000 VND và lệnh mua 3 cổ phiếu được khớp với chi tiết như bên dưới:

Giá trị khớp Khối lượng Giá khớp Tỷ trọng tài sản
HPG 10.000.000 250 40.000 10%
VNM 12.000.000 100 120.000 12%
MSN 18.000.000 200 90.000 18%


Tại thời điểm đó:  Copier X đang copy trading Trader A
Tổng tài sản của Copier X  là 100.000.000 VND với phân bổ tài sản:

  • 10.000.000 VNĐ tiền mặt sẵn có
  • 10.000.000 VNĐ tiền bán cổ phiếu đang chờ về
  • 80.000.000 VND tài sản cổ phiếu

Hệ thống tiến hành xử lý lệnh copy mua cho Copier X sau khi lệnh của Trader A được khớp như sau:
Bước 1:Ghi nhận thứ tự lệnh mua khớp của Trader, trong tường hợp này thứ tự đẩy lệnh sang là HPG(1) → VNM(2) → MSN(3)
Bước 2: Tính tỉ trọng của tương ứng của cổ phiếu trên tổng tài sản của Trader và số lượng cổ phiếu tương ứng đặt mua cho Copier theo thứ tự tương ứng

Tỷ trọng tài sản Số tiền tương ứng Tiền mặt sẵn có Giá lệnh sao chép Khối lượng lệnh Ghi chú
HPG 10% 10.000.000 20.000.000 40.000 200
VNM 12% 12.000.000 10.000.000 120.000 0 Không đủ lô cổ phiếu nên không đặt lệnh
MSN 18% 18.000.000 10.000.000 90.000 100


Cuối ngày lệnh mua HPG, MSN khớp, lệnh mua VNM không khớp. Và qui trình copy lệnh mua cho Copier sẽ dừng.
Qua ví dụ trên có thể thấy nếu tiền mặt sẵn có của copier tương đối nhỏ có thể dẫn đến tình trạng hệ thống không thể đặt lệnh sao chép cho copier do không thể mua được lô giao dịch nhỏ nhất (ví dụ nếu tiền mặt của copier là 10 triệu, thì hệ thống không thể đặt lệnh sao chép đối với những lệnh mua các cổ phiếu có thị giá lơn hơn 100.000). Để hạn chế tình trạng này, trader có thể thông qua việc cải thiện hiệu quả đầu tư, giảm rủi ro, tích cực tương tác trên các nền tảng xã hội để tăng tổng tài sản quản lý, qua đó tăng được số tiền mặt sẵn có trong tài khoản của mỗi copier. Bên cạnh đó, trader cần theo dõi Giá trị sao chép trung bình của 1 NĐT, giá trị này càng lớn thì khả năng xảy ra tình trạng lệnh sao chép không thế đặt được do không đủ lô giao dịch càng nhỏ đi

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All
  • Khi lệnh của iTrader khớp, hệ thống sẽ sinh lệnh tự động cho iCopier
  • Lệnh sẽ được sinh theo nguyên tắc:
    Số lượng vị thế (iCopier) = SL đã khớp (của iTrader) * [(AUM của iCopier)/(AUM của iTrader)]

Giá đóng/mở = Giá iTrader khớp + biên độ

Tham khảo chi tiết nguyên tắc sinh lệnh tại Điều khoản và điều kiện, mục 3.4

Do iTrader đã giao dịch được 1 thời gian trên iCopy, iCopier mới tham gia sao chép, như vậy:
– iCopier có thể không có các danh mục iTrader đang sở hữu
– iCopier có thể chọn “sao chép danh mục hiện tại” mà iTrader đang sở hữu để cùng sở hữu danh mục này nhưng mức giá khớp ở các thời điểm khác nhau thì hiệu quả sẽ khác nhau.
2. iCopier có thể không sao chép được lệnh của iTrader do:
– Tiền của iCopier không đủ để mua 1 lô chẵn theo quy định HSX, HNX
– Thanh khoản tại thời điểm khớp không có.
3. Thị giá của thị trường thay đổi quá nhanh nên giá có thể có biến động so với giá của iTrader (không quá 10%, trừ các giao dịch bán cắt lỗ hoặc bán xử lý theo như cài đặt của iCopier)

Sức mua bao gồm: tiền mặt, tiền bán chờ về trên chính tiểu khoản Sao chép và tiền mặt trên tài khoản ngân hàng (trong trường hợp có kết nối giữa tài khoản TCBS và Techcombank).

Tags :