Bạn đồng hành, iCopy - Nền tảng đầu tư cộng đồng, Trở thành iTrader

Cách tính lợi nhuận, hiệu quả đầu tư

Hiệu quả đầu tư là một trong hai yếu tố tiên quyết để iCopier quyết định sao chép đầu tư với một iTrader, vì vậy các iTrader cần nắm rõ chi tiết con số này được tính toán như thế nào, qua đó có thể cải thiện được kết quả đầu tư để thu hút thêm các iCopier.
Hiệu quả đầu tư/tỷ suất lợi nhuận được tính hàng ngày theo công thức sau:
Daily Return (DR) =((E1+W)-(E0+D))/(E0+D)
với:

E1 Equity at the end of day – Giá trị Equity của Trader tại thời điểm cuối ngày
W Total withdrawals – Tổng giá trị rút tiền trong ngày
E0 Equity at the beginning of day – Giá trị Equity của Trader tại thời điểm đầu ngày
D Total Deposit – Tổng giá trị đầu tư thêm trong ngày
Equity Bao gồm giá trị Tiền mặt sẵn có, Tiền bán chờ về, CP trong sổ, CP mua chờ về và Cổ tức bằng tiền/CP đã chốt
+ Giá trị CP đầu ngày lấy theo số lượng CP và giá tham chiếu đầu ngày của CP
+ Giá trị CP cuối ngày theo số lượng CP và giá đóng cửa cuối ngày của CP

Hiệu quả đầu tư/tỷ suất lợi nhuận trong một khoảng thời gian được tính dựa vào dữ liệu lợi nhuận hàng ngày của 1 Trader theo công thức:
Accumulative Return (AR) =(1+DR1)(1+DR2)…(1+DRn)-1
Trong đó:
– DR: Lợi nhuận cuối ngày của Trader
– n: Số ngày tính lợi nhuận gộp cho Trade

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Do iTrader đã giao dịch được 1 thời gian trên iCopy, iCopier mới tham gia sao chép, như vậy:
– iCopier có thể không có các danh mục iTrader đang sở hữu
– iCopier có thể chọn “sao chép danh mục hiện tại” mà iTrader đang sở hữu để cùng sở hữu danh mục này nhưng mức giá khớp ở các thời điểm khác nhau thì hiệu quả sẽ khác nhau.
2. iCopier có thể không sao chép được lệnh của iTrader do:
– Tiền của iCopier không đủ để mua 1 lô chẵn theo quy định HSX, HNX
– Thanh khoản tại thời điểm khớp không có.
3. Thị giá của thị trường thay đổi quá nhanh nên giá có thể có biến động so với giá của iTrader (không quá 10%, trừ các giao dịch bán cắt lỗ hoặc bán xử lý theo như cài đặt của iCopier)

Tại trang chủ, Hiệu quả đầu tư đo biến động danh mục cổ phiếu trên tất cả các tiểu khoản.

Riêng ở trang thông tin của iTrader, HQĐT của Trader sẽ gồm 2 giai đoạn

+ HQDT của Thời gian trước khi là trader: HQDT của các mã trong whitelist của tiểu khoản (tk) thường + margin

+ HQDT khi đăng ký là trader: HQDT của tiểu khoản trader

Khi Quý khách mới đăng ký trở thành iTrader, các cổ phiếu có thể giao dịch trên tiểu khoản thường sẽ được chuyển sang tiểu khoản iCopy và bắt đầu tính lãi/lỗ vào ngày giao dịch kế tiếp. Hiệu quả đầu tư trên tiểu khoản iCopy sẽ chỉ được tính trên các cổ phiếu này mà không bao gồm các cổ phiếu sau:

  • Các cổ phiếu trên tiểu khoản ký quỹ
  • Các cổ phiếu không nằm trong danh mục whitelist.
  • Các cổ phiếu chờ về trên tiểu khoản thường

Tags :