Kiến thức trái phiếu, Sản phẩm trái phiếu tại TCBS, Trái phiếu

Trái phiếu iBond

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All
  • Đối với Trái phiếu dòng tiền định sẵn: TCBS sẽ hỗ trợ môi giới bán lại tại các thời điểm định sẵn theo thời gian đáo hạn trái phiếu;
  • Đối với Trái phiếu dòng tiền linh hoạt: sẽ không có sự môi giới bán lại bởi TCBS. Quý khách có thể giao dịch thỏa thuận tại iConnect, khả năng khớp lệnh phụ thuộc vào lượng cung cầu của thị trường và lãi suất chào mua/bán tại từng thời điểm.

Khi cần  thanh khoản, khách hàng có 2 lựa chọn: vay cầm cố trái phiếu tại TCB hoặc bán lại trên iConnect.
Nếu nhu cầu 1 số tiền nhỏ, khách hàng có thể cân nhắc chờ nhận trái tức được trả thông thường là 6 tháng/ lần.

Quý khách có thể chọn nhu cầu Dòng tiền định sẵn hoặc Tích lũy bền vững (với mã trái phiếu còn 9 tháng nữa sẽ đáo hạn)

Không. Lãi suất đầu tư khách hàng nhận được là giá trị sau thuế.