Kiến thức trái phiếu, Trái phiếu

Minh họa dòng tiền trái phiếu

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Khi đặt mua trái phiếu iBond hoặc qua cổng giao dịch iConnect, khách hàng có thể chọn tham gia chương trình trái tức sinh lời.

Khách hàng mua trái phiếu được hưởng toàn bộ quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu, bao gồm quyền nhận lãi trái phiếu (nếu Khách hàng vẫn sở hữu trái phiếu tại ngày chốt quyền gần nhất trước ngày trả lãi)

Tags :