Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Vay ký quỹ (Margin) / Thanh toán khoản vay
Hướng dẫn giao dịch, Vay ký quỹ (Margin)

Thanh toán khoản vay

Để chuyển tiền vào tiểu khoản Ký quỹ, Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Tỷ lệ ký quỹ của tài khoản (Rtt) là tỷ lệ giữa Giá trị tài sản cổ phiếu (được tính với giá và tỷ lệ cầm cố quy định bởi TCBS) trên tổng nợ vay của KH.

Rtt có ý nghĩa giúp Quý KH xác định tình trạng tài khoản vay ký quỹ của mình so sánh với các mốc quan trọng cần quan tâm trong nghiệp vụ quản lý tài khoản ký quỹ: tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì, tỷ lệ cảnh báo, tỷ lệ Force sell (các tỷ lệ này quy định cụ thể và công bố trên website của TCBS tại đây)

Công thức tính Rtt:

Rtt = ∑(Số lượng CK thực có * tỷ lệ tính tài sản (1) * giá tính tài sản (2)/ (Tổng nợ đã giải ngân + nợ các loại phí + dư nợ chờ giải ngân – tiền mặt – tiền chờ về)

(1) (2)  Tỷ lệ tính tài sản và giá tính tài sản của từng mã chứng khoán được quy định theo danh mục cho vay của TCBS và được công bố trên website

Con số Rtt cụ thể của Quý KH và các giá trị trong công thức tính Rtt được xác định hàng ngày và hiển thị trên tài khoản giao dịch trực tuyến của Quý KH

Thời hạn khoản vay là 89 ngày. Để trả nợ trước hạn, Quý khách vui lòng để sẵn tiền mặt trên TK Ký quỹ hoặc bật tính năng tự động thanh toán nợ ký quỹ trước 15h ngày giao dịch để hệ thống tự động thanh toán nợ vào cuối ngày.
Không quy định thời hạn và số lần gia hạn tối đa. Để gia hạn khoản vay, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây

Quý khách vui lòng để sẵn tiền mặt trên TK Ký quỹ hoặc bật tính năng tự động thanh toán nợ ký quỹ trước 15h ngày giao dịch để hệ thống tự động thanh toán nợ vào cuối ngày.

Để chuyển tiền vào TK Ký quỹ:

Cách 1: Chuyển tiền giữa các tiểu khoản tại TCInvest vào TK ký quỹ (Xem hướng dẫn tại đây)

Cách 2. Chuyển tiền từ TK ngân hàng vào TK Ký quỹ theo thông tin sau:

  • Tên TK: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương
  • TK ngân hàng chuyển đến: 19033336666968 tại Techcombank – CN Trung tâm GD Hội sở
  • Nội dung: [Họ tên chủ TKCK] [Số TKCK tại TCBS]M

(Ví dụ: Nguyen Van A 105C123456M)

Việc tắt tính năng “Tự động thanh toán nợ” chỉ ngừng việc cắt tiền tại TK liên kết để trả nợ ký quỹ (nếu có).

Thao tác này không ảnh hưởng tới việc hệ thống cắt tiền TK liên kết để thanh toán cho các giao dịch mua cổ phiếu trên TK chứng khoán.

Nếu Quý khách đặt lệnh mua CP khi sức mua ký quỹ đang âm, hệ thống sẽ phong tỏa tiền trên TKNH liên kết để đảm bảo sức mua ký quỹ dương và đủ tiền cho lệnh mua. Trường hợp lệnh mua không khớp/ hết hiệu lực, sau 15h hệ thống sẽ tự động cắt tiền phong tỏa để thanh toán nợ ký quỹ.

Scroll To Top