Chính sách margin, Cổ Phiếu, Kiến thức cổ phiếu, Vay ký quỹ (Margin)

Chính sách giao dịch ký quỹ

1. Danh mục ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương công bố thông tin Danh mục vay ký quỹ áp dụng tại đây.

2. Dịch vụ ký quỹ

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc TCBS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho Quý khách theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Hợp đồng khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của Quý khách vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biểu lãi suất dịch vụ tài chính tại TCBS áp dụng từ ngày 31/01/2024 như sau:

Nội Dung Mức lãi suất trong hạn Mức lãi suất quá hạn
Lãi suất cho vay ký quỹ dành cho khách hàng phổ thông Từ 11.5%/năm (*) 150% lãi suất trong hạn

(*) Lãi suất của khoản vay dựa trên lãi suất của mã mua xác định tại thời điểm giải ngân được công bố theo từng thời kỳ (Chi tiết tại danh mục cho vay); Khách hàng có thỏa thuận khác về lãi suất được TCBS thông báo theo từng thời kỳ.

3. Chính sách giao dịch ký quỹ chứng khoán

Áp dụng từ ngày 07/11/2022

STT Tiêu chí Chính sách
1 Lãi suất margin Theo công bố của TCBS từng thời kỳ
2 Lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn
3 Thời hạn khoản vay 89 ngày
4 Hạn mức vay giao dịch ký quỹ phổ thông (*) 10 tỷ VNĐ
5 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 100%
6 Tỷ lệ ký quỹ duy trì 85%
7 Tỷ lệ xử lý TSĐB 80%
8 Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm
a Tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì 3 ngày làm việc liên tiếp nhưng vẫn đảm bảo lớn hơn tỷ lệ xử lý TSĐB Bán tại ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày KH nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung lần đầu tiên
b Tỷ lệ ký quỹ dưới tỷ lệ xử lý TSĐB Bán vào ngày làm việc liền sau ngày tỷ lệ ký quỹ xuống dưới tỷ lệ xử lý TSĐB
c Nợ quá hạn Bán vào ngày làm việc liền sau ngày hết hạn khoản vay
(Trường hợp ngày hết hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày hết hạn được tính là ngày làm việc đầu tiên sau ngày hết hạn)
9 Ngày giải ngân T+0

Lưu ý:
– 1 năm tính bằng 365 ngày.
– Lãi suất quá hạn được áp dụng trong trường hợp đến hoặc quá ngày xử lý TSBĐ của khoản vay nhưng việc xử lý TSBĐ chưa hoàn thành.
– Để đảm bảo thanh toán khoản vay, tài khoản giao dịch chứng khoán có đủ tiền trước 15h30 của ngày thanh toán (không bao gồm ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật).
 Trường hợp tài khoản còn tiền phong tỏa, TCBS sẽ cắt tiền trả nợ để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ trên 100% hoặc sức mua dương.
– (*) Hạn mức vay GDKQ phổ thông tại TCBS sẽ được áp dụng như sau:

  • Đối với các khách hàng mở mới tài khoản, khách hàng đang có hạn mức từ 1 tỷ đến 10 tỷ VNĐ sẽ được áp dụng hạn mức mới.
  • Giữ nguyên hạn mức hiện tại đối với các khách hàng đã có đề nghị giảm hạn mức (đang có hạn mức < 1 tỷ). Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi hạn mức mới sẽ đề nghị TCBS trên hệ thống giao dịch trực tuyến theo đúng quy định.

– Khách hàng/ iWealth Partner có nhu cầu vay ký quỹ (margin) dư nợ từ 20 tỷ đồng trở lên vui lòng liên hệ email: [email protected] để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

4. Phí Dịch vụ Ký quỹ
Nội dung: Áp dụng cho KH đăng ký gói bổ trợ lãi vay Phòng ngự và có giải ngân khi đăng ký gói.
Mức phí: 0.15%/ giá trị giải ngân

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Tiểu khoản thường cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ bằng đúng số dư tiền mặt trong tài khoản của nhà đầu tư.

Tiểu khoản ký quỹ cho phép nhà đầu tư có thể mua thêm cổ phiếu bằng hạn mức tín dụng do công ty môi giới chứng khoán cấp (hay còn gọi là Khoản vay ký quỹ). Khoản vay này được ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp từ chính cổ phiếu đã/đang đặt mua với thời gian vay và lãi vay được Công ty chứng khoán công bố từng thời kỳ.

Sức mua trên tiểu khoản ký quỹ được tính trên giá trị tài sản đảm bảo là tiền hoặc cổ phiếu có trong tiểu khoản ký quỹ và thuộc danh mục ký quỹ của TCBS.
Nếu cổ phiếu tính làm sức mua thì mỗi cổ phiếu sẽ có tỷ lệ được vay khác nhau nhưng phải thuộc danh mục ký quỹ của TCBS

Tỷ lệ ký quỹ của tài khoản (Rtt) là tỷ lệ giữa Giá trị tài sản cổ phiếu (được tính với giá và tỷ lệ cầm cố quy định bởi TCBS) trên tổng nợ vay của KH.

Rtt có ý nghĩa giúp Quý KH xác định tình trạng tài khoản vay ký quỹ của mình so sánh với các mốc quan trọng cần quan tâm trong nghiệp vụ quản lý tài khoản ký quỹ: tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì, tỷ lệ cảnh báo, tỷ lệ Force sell (các tỷ lệ này quy định cụ thể và công bố trên website của TCBS tại đây)

Công thức tính Rtt:

Rtt = ∑(Số lượng CK thực có * tỷ lệ tính tài sản (1) * giá tính tài sản (2)/ (Tổng nợ đã giải ngân + nợ các loại phí + dư nợ chờ giải ngân – tiền mặt – tiền chờ về)

(1) (2)  Tỷ lệ tính tài sản và giá tính tài sản của từng mã chứng khoán được quy định theo danh mục cho vay của TCBS và được công bố trên website

Con số Rtt cụ thể của Quý KH và các giá trị trong công thức tính Rtt được xác định hàng ngày và hiển thị trên tài khoản giao dịch trực tuyến của Quý KH

Thời hạn khoản vay là 89 ngày. Để trả nợ trước hạn, Quý khách vui lòng để sẵn tiền mặt trên TK Ký quỹ hoặc bật tính năng tự động thanh toán nợ ký quỹ trước 15h ngày giao dịch để hệ thống tự động thanh toán nợ vào cuối ngày.
Không quy định thời hạn và số lần gia hạn tối đa. Để gia hạn khoản vay, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây

Tags :