Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Giao dịch chứng khoán / Trái phiếu / So sánh trái phiếu với các sản phẩm khác
Kiến thức trái phiếu, Trái phiếu

So sánh trái phiếu với các sản phẩm khác

Tiêu chí Trái phiếu Cổ phiếu Tiết kiệm
Bản chất Cho doanh nghiệp vay Sở hữu một phần doanh nghiệp Cho ngân hàng vay
Dòng tiền nhận về Lãi trái phiếu (trái tức, coupon) (không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có lỗ hay lãi). Mệnh giá trái phiếu khi đáo hạn, hoặc tiền bán trái phiếu (nếu bán trước đáo hạn) Cổ tức (phụ thuộc vào lợi nhuận của doanh nghiệp). Tiền bán cổ phiếu (phụ thuộc vào thị trường) Lãi tiền gửi (không phụ thuộc vào việc ngân hàng có lỗ hay lãi) Gốc tiền gửi khi đáo hạn
Thời gian đầu tư Cố định kỳ hạn theo thời gian còn lại của trái phiếu (thường dưới 5 năm). Có thể thu hồi vốn trước đáo hạn bằng cách bán trái phiếu trên thị trường. Không có kỳ hạn, tùy vào nhu cầu đầu tư và thị trường Có kỳ hạn. Việc rút vốn trước hạn tùy thuộc vào dòng sản phẩm lựa chọn.
Lãi suất đầu tư Lãi suất đầu tư đến đáo hạn: Được xác định từ lúc mua và không phụ thuộc vào giá trái phiếu trên thị trường trong thời gian nắm giữ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Không xác định tại thời điểm mua, phụ thuộc vào giá cổ phiếu trên thị trường và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Được xác định ngay từ lúc gửi tiền.
Thanh khoản (khả năng rút vốn khi cần) Phụ thuộc vào khả năng môi giới của các công ty chứng khoán Phụ thuộc vào thị trường Được phép với 1 số dòng sản phẩm
Lãi suất khi rút vốn trước hạn Phụ thuộc vào cung cầu trên thị trường.
Trong trường hợp khả năng môi giới của công ty chứng khoán (nếu có), giá thỏa thuận với bên mua. Phần lớn trường hợp cao hơn so với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.
Phụ thuộc vào thị trường Lãi suất không kỳ hạn: rất thấp (tối đa 1%/năm)
Trách nhiệm của tổ chức phát hành Doanh nghiệp có nghĩa vụ trả lãi và gốc trái phiếu đúng hạn. Trong trường hợp xử lý phá sản, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu. Doanh nghiệp không có nghĩa vụ trả cổ tức hay mua lại cổ phiếu trong bất cứ trường hợp nào. Ngân hàng có nghĩa vụ trả gốc, lãi tiền gửi đúng hạn.
Mức độ rủi ro Thấp hơn cổ phiếu và cao hơn tiết kiệm. Cao nhất, tùy thuộc vào doanh nghiệp và thị trường cổ phiếu Thấp hơn cổ phiếu, tùy thuộc vào ngân hàng
Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All
  • Là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định.
  • Có xác định khoảng thời gian cụ thể.
  • Công ty phát hành phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.

Không. Sau khi giao dịch thành công, quý khách không thay đổi được lựa chọn của mình.

Quý khách có thể xem lại bộ hợp đồng online đã ký trên TCInvest bằng cách:

Đăng nhập ứng dụng TCInvest > chọn mục Tra cứu lịch sử > chọn báo cáo Lịch sử giao dịch trái phiếu > chọn mã trái phiếu quan tâm để xem thông tin. 

Tags :
Scroll To Top