Kiến thức trái phiếu

Giao dịch trái phiếu chính phủ tại SDGCK Hà nội

  1. Quy định chung

1.1. Loại hình giao dịch.

  • Giao dịch mua bán thông thường là giao dịch trên hệ thống giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu công cụ nợ cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại.
  • Giao dịch mua bán lại là giao dịch trên hệ thống giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.
  • Giao dịch bán kết hợp mua lại (SBB) là giao dịch trên hệ thống giao dịch kết hợp hai giao dịch mua bán thông thường tại cùng một thời điểm với cùng một đối tác giao dịch, bao gồm một giao dịch bán (Giao dịch thông thường lần 1) kết hợp với một giao dịch mua lại cùng mã TP đó (Giao dịch thông thường lần 2) tại một thời điểm xác định trong tương lai.
  • Giao dịch vay và cho vay (SBL) là giao dịch trong đó bên đi vay thực hiện vay trái phiếu và cam kết sẽ hoàn trả trái phiếu đã vay cho bên cho vay sau một thời gian xác định.

1.2. Một số quy định giao dịch.

Thông số Quy định
Phương thức giao dịch Tất cả các giao dịch đều áp dụng phương thức thỏa thuận:

  • Thoả thuận thông thường: là hình thức giao dịch trong đó các bên tự thỏa thuận với nhau bằng công cụ gửi tin nhắn trên hệ thống giao dịch hoặc bằng các phương tiện liên lạc ngoài hệ thống về các điều kiện giao dịch và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch để xác lập giao dịch.
  • Thoả thuận điện tử: là hình thức giao dịch trong đó các lệnh giao dịch được chào với cam kết chắc chắn và thực hiện ngay khi có đối tác lựa chọn mà không cần có sự xác nhận lại;
Thời gian giao dịch Sáng  từ 9h00 – 11h30
Chiều từ 13h – 14h45
Mệnh giá chứng khoán 100.000 đồng
Đơn vị giao dịch 1 trái phiếu
Đơn vị yết giá 01 đồng
Khối lượng giao dịch tối thiểu – Giao dịch thỏa thuận điện tử tối thiểu: 1 trái phiếu
– Giao dịch thỏa thuận thông thường tối thiểu : 10.000 trái phiếu
Sửa, huỷ lệnh – Được phép sửa/ hủy lệnh giao dịch chưa được thực hiện.
– Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ.

2. Nhận kết quả khớp lệnh
+ Thời gian nhận kết quả từ: 9h00-14h45.
+ Hình thức nhận kết quả: theo quy định của TCBS.
3. Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng TCBS, điện thoại số 1800 588 826.

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Quý khách có thể chọn nhu cầu Tích lũy bền vững hoặc Đầu tư linh hoạt (thời gian nắm giữ bằng thời gian tính đến lúc trái phiếu đáo hạn)

Có, đối với các trái phiếu được Techcombank phê duyệt nhận làm tài sản đảm bảo vay cầm cố theo chính sách cho vay của Techcombank tại từng thời kỳ.

Tất cả các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ ngày lễ). Xem chi tiết tại đây