Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Bạn đồng hành / Đầu tư thêm/rút tiền khoản sao chép iCopy
Bạn đồng hành, iCopy - Nền tảng đầu tư cộng đồng, Tìm iTrader

Đầu tư thêm/rút tiền khoản sao chép iCopy

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All
  • Phí/thuế như giao dịch thông thường, tham khảo tại đây
  • Phí Quản lý tài khoản: Là phí iCopier trả cho TCBS, tính trên AUM của tài khoản iCopier
  • Phí Thông tin: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên AUM của tài khoản iCopier
  • Phí Hiệu quả đầu tư: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên hiệu quả đầu tư của tài khoản iCopier.
  • Phí Quản lý tài khoản và Phí Thông tin có tổng giá trị từ 2%/năm – 7%/năm tùy cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên.
  • Phí Hiệu quả đầu tư có giá trị từ 0% đến 40% tính trên lợi nhuận vượt mức của Tài khoản iCopier, tùy theo cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên.

Không. Quý khách chỉ có thể sao chép duy nhất 01 iTrader tại 1 thời điểm. Khi muốn đổi iTrader, Quý khách vui lòng hoàn tất dừng sao chép iTrader hiện tại trước khi đăng ký sao chép mới.

Sức mua bao gồm: tiền mặt, tiền bán chờ về trên chính tiểu khoản Sao chép và tiền mặt trên tài khoản ngân hàng (trong trường hợp có kết nối giữa tài khoản TCBS và Techcombank).

Tags :
Scroll To Top