Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Bạn đồng hành / Điều chỉnh tỉ lệ cắt lỗ khoản sao chép iCopy
Bạn đồng hành, iCopy - Nền tảng đầu tư cộng đồng, Tìm iTrader

Điều chỉnh tỉ lệ cắt lỗ khoản sao chép iCopy

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

1.Tất cả giao dịch tại các tiểu khoản trên cùng 1 tài khoản đều được áp dụng 1 mức phí giao dịch chung.

2.Trường hợp Quý khách sao chép lệnh của iTrader trên tiểu khoản iCopy, giao dịch sẽ được tính thêm phí dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản là 2%/năm tính trên tổng vốn sao chép (không tính giao dịch mua đi bán lại). Mức phí này có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo thông báo của TCBS. Cơ chế thu phí như sau:

  • Phí được tính hàng ngày
  • Phí sẽ được trừ trên tiểu khoản iCopy ngay khi KH đăng kí iCopy trước 2h45 của ngày giao dịch hoặc sau ngày đăng kí nếu KH đăng kí sau 2h45.
  • Trường hợp Quý khách không đủ tiền mặt trên tiểu khoản iCopy, TCBS sẽ ghi nhận âm trên AUM của Quý khách và sẽ thu tiền khi Quý khách thực hiện lệnh bán.
  • Trường hợp Quý khách dừng sao chép, TCBS sẽ thu phí trên tiểu khoản thường hoặc tài khoản ngân hàng có kết nối với tài khoản chứng khoán.

3.Phí hiệu quả đầu tư cắt từ lợi nhuận vượt mức tối thiểu (Xem thêm)

– Số tiền trong tài khoản iCopy của iCopier không đủ để khớp tròn lô theo quy định của sàn.
– Cổ phiếu sao chép không có hoặc không có đủ thanh khoản tại thời điểm iCoper giao dịch.
– Các sự kiện bất khả kháng khác

Không. Chỉ được phép thay đổi tỉ lệ cắt lỗ khi copier ở trạng thái Đang sao chép. Khi đang kích hoạt trạng thái cắt lỗ hoặc ở trạng thái Đang dừng sao chép sẽ không thể thay đổi tỉ lệ này.

Tags :
Scroll To Top