Kiến thức phái sinh, Phái sinh

Chính sách CK phái sinh với HĐTL Trái phiếu chính phủ

Thông số quản lý Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (áp dụng cho giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ):

STT

Nội dung thông số

Thông số quy định

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm

1

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

2,5%

2

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng

5%

3

Ký quỹ đặt lệnh ( OM ) OM = OP * m * DSPt-1 * (1+BĐ) * IM * (1/Wa1)
Trong đó:
– OP: Số lượng hợp đồng đặt lệnh
– DSPt-1 : Giá tham chiếu mã HĐTL TPCP ngày giao dịch (T-1)
– IM : Tỷ lệ ký quỹ ban đầu mã HĐTL TPCP
– BĐ : Biên độ giao dịch mã HĐTL TPCP
– m : Hệ số nhân HĐTL TPCP
– Wa1: Ngưỡng cảnh báo 1

4

Ngưỡng cảnh báo 1 (Wa1): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ

80%

5

Ngưỡng cảnh báo 2 (Wa2): Tài khoản bị yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ

90%

6

Ngưỡng cảnh báo 3 (Wa3) :Tài khoản bị tạm đình chỉ giao dịch theo yêu cầu của VSD

100%

7

Giới hạn vị thế tối đa
– Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 10.000 hợp đồng
– Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng
– Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện
– Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức: 10.000 hợp đồng
– Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân: 3.000 hợp đồng
– Nhà đầu tư tổ chức: 5.000 hợp đồng
– Nhà đầu tư cá nhân: Chưa thực hiện
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, có giá trị phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở (hàng hoá, công cụ tài chính). Giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai. Gồm 4 loại:
– Hợp đồng quyền chọn
– Hợp đồng tương lai
– Hợp đồng kỳ hạn
– Hợp đồng hoán đổi
Tại thị trường Việt Nam hiện mới cho phép giao dịch HĐTL chỉ số cổ phiếu (Tài sản cơ sở là chỉ số VN30) và trái phiếu chính phủ (tài sản cơ sở là TPCP kỳ hạn 5 năm/kỳ hạn 10 năm).