Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Giao dịch chứng khoán / Trái phiếu / Các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn trái phiếu để đầu tư
Giao dịch chứng khoán, Kiến thức trái phiếu, Trái phiếu

Các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn trái phiếu để đầu tư

Thời hạn của trái phiếu

  • Thời hạn của trái phiếu là thời gian còn lại đến ngày đáo hạn của trái phiếu.
  • Thời hạn còn lại của trái phiếu càng dài thì rủi ro càng cao nên thường lãi suất đầu tư cao hơn.

Chất lượng trái phiếu

  • Chất lượng trái phiếu phụ thuộc vào sức khỏe tài chính của tổ chức phát hành và chất lượng tài sản bảo đảm của Trái phiếu,…… Trái phiếu được phát hành bởi tổ chức phát hành có xếp hạng tín dụng tốt sẽ an toàn hơn các trái phiếu được phát hành bởi tổ chức khác.
Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Xác định nhu cầu đầu tư để hệ thống đề xuất các sản phẩm phù hợp nhất:

Nhu cầu

Đặc điểm Lãi suất

Thanh khoản

Tích lũy bền vững Nắm giữ dài hạn Cao hơn so với lãi suất tiết kiệm. Kỳ hạn đầu tư dài hạn, giữ trái phiếu đến hết hạn và không có nhu cầu bán lại
Dòng tiền định sẵn Kỳ hạn dưới 1 năm Cao hơn lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn Kỳ hạn đầu tư xác định trước và không được bán lại trái phiếu trước hạn.
Đầu tư linh hoạt Linh hoạt Cao hơn lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn Có thể rao bán lại trái phiếu qua hình thức thỏa thuận cho Khách hàng khác khi cần tiền.

 

Quý khách có thể xem lại bộ hợp đồng online đã ký trên TCInvest bằng cách:

Đăng nhập ứng dụng TCInvest > chọn mục Tra cứu lịch sử > chọn báo cáo Lịch sử giao dịch trái phiếu > chọn mã trái phiếu quan tâm để xem thông tin. 

Giá trị tối thiểu để đặt lệnh mua Trái phiếu tại TCBS là 1 triệu đồng

Tags :
Scroll To Top