Trong quá trình thực hiện chương trình Thu nhập ổn định, tôi có được bán hoặc chuyển đổi tài sản đảm bảo thực hiện chương trình không?

Có. Tuy nhiên, khi không đủ tài sản để bán thì đến kỳ khách hàng sẽ không nhận được tiền.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?