Tôi muốn đăng ký làm iCopier phái sinh thì có thể nộp tiền vào đâu?

Quý khách có thể nộp vào ký quỹ phái sinh, tiểu khoản phái sinh hoặc tiểu khoản thường.

Tại thời điểm sao chép, TCBS sẽ cắt tiền theo thứ tự ưu tiên: tiền ký quỹ phái sinh tại VSD -> tiểu khoản phái sinh -> tiểu khoản thường

Trường hợp tiểu khoản phái sinh có thêm số dư tiền (tối thiểu là 1 triệu đồng) sau khi đăng ký sao chép thành công, tại mỗi 8h sáng ngày giao dịch, hệ thống sẽ tự động nộp tiền ký quỹ phái sinh lên VSD để tăng giá trị sao chép. Vì vậy, nếu không có nhu cầu tăng giá trị sao chép, Quý khách vui lòng chuyển tiền ra khỏi tiểu khoản phái sinh.

Ví dụ: Quý khách có 30 triệu trên ký quỹ phái sinh tại VSD (1), 20 triệu trên tiểu khoản phái sinh (2), 40 triệu trên tiểu khoản thường (3).

  • Nếu QK có nhu cầu sao chép với số vốn là 50 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1) và (2)
  • Nếu QK có nhu cầu sao chép với số vốn là 60 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1), (2) và cắt thêm 10 triệu trên số dư (3)
  • Nếu QK có nhu cầu sao chép với số vốn là 40 triệu đồng, TCBS sẽ dùng toàn bộ số dư (1), cắt thêm 10 triệu trên số dư (2), và chuyển 10 triệu từ (2) sang (3)
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?