Tôi có thể sao chép nhiều iTrader phái sinh không?

Không. Quý khách chỉ có thể sao chép duy nhất 01 iTrader tại 1 thời điểm. Khi muốn đổi iTrader, Quý khách vui lòng hoàn tất dừng sao chép iTrader hiện tại trước khi đăng ký sao chép mới.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?