Tôi có thể chuyển cổ phiếu lô lẻ từ tiểu khoản iCopy đến tiểu khoản nào?

Có thể chuyển CP lô lẻ đến tiểu khoản Thường hoặc tiểu khoản Margin. Không thể chuyển cổ phiếu lô lẻ sang tiểu khoản icopy khác.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?