Thời gian ghi nhận giới thiệu thành công trên TCInvest của người giới thiệu là lúc nào?

Đối với chương trình giới thiệu Mở tài khoản: Khi Người được giới thiệu mở tài khoản từ đường dẫn hoặc nhập mã giới thiệu của Người giới thiệu
Đối với chương trình giới thiệu Sản phẩm: Khi Người được giới thiệu giao dịch từ thông báo về lời mời hoặc nhập mã giới thiệu của Người giới thiệu
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?