Số tiền nhận được hàng kỳ trong chương trình Thu nhập ổn định đã bao gồm phí, thuế chưa?

Số tiền khách hàng nhân được là tổng số tiền bán lại chứng chỉ quỹ theo NAV/CCQ của ngày giao dịch sau khi trừ phí, thuế. Vì vậy, Quý khách lưu ý nếu chứng chỉ Quỹ mới mua mà bán để thực hiện kế hoạch sẽ chịu phí mua lại.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?