Làm thể nào để có thể trở thành iCopier?

  • Đã có tài khoản phái sinh được kích hoạt
  • Số dư tiền mặt từ 30 triệu trở lên (Số dư sẽ được tính toán theo thứ tự tiền mặt ký quỹ phái sinh trên VSD -> tiểu khoản phái sinh -> tiểu khoản thường)
  • Đang không có vị thế mở và không có nghĩa vụ nợ cần thanh toán trên tiểu khoản phái sinh tại thời điểm sao chép.
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?