Khách hàng muốn giao dịch ký quỹ thì làm thế nào?

Khách hàng chuyển tiền/ chứng khoán vào Tiểu khoản ký quỹ và đặt lệnh mua cổ phiếu thuộc Danh mục cho vay trên Tiểu khoản ký quỹ.

Hệ thống sẽ tự động tăng sức mua dựa trên giá cho vay và room cho vay tương ứng.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?