iTrader có thể chủ động chuyển khoản cổ phiếu trên tiểu khoản của iTrader không?

Tại thời điểm Quý khách đăng ký trở thành iTrader, hệ thống sẽ tự động chuyển cổ phiếu từ tiểu khoản (TK) Thường sang TK của iTrader (chỉ áp dụng cho các mã cổ phiếu thuộc danh mục Whitelist). Sau thời điểm trên, Quý khách không thể chủ động chuyển khoản cổ phiếu từ TK Thường sang TK của iTrader (hoặc ngược lại).

Lưu ý: Nếu TK của iTrader của Quý khách có cổ phiếu lô lẻ thì Quý khách có thể chuyển lô lẻ sang TK Thường theo hướng dẫn tại đây.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?