Cách kiểm tra trạng thái kích hoạt tài khoản

1. Tại TCInvest, chọn Xem trạng thái tài khoản đang chờ kích hoạt trên thông báo ngay khi đăng nhập
2. Tại mục Thông báo (biểu tượng hình chuông) trên TCInvest, kiểm tra thông báo trạng thái tài khoản.
3. Tại email đăng ký, kiểm tra email cập nhật trạng thái hồ sơ

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?