Cần làm gì khi hồ sơ mở tài khoản bị từ chối?

Quý khách có thể cập nhật lại hồ sơ theo 1 trong 4 cách sau:

1. Tại đầu trang chủ TCInvest, chọn Xem trạng thái Tài khoản đang chờ kích hoạt và cập nhật lại hồ sơ hợp lệ.
2. Tại mục chuông trên TCInvest, kiểm tra thông báo hồ sơ không hợp lệ và chọn Xác thực trực tuyến.
3. Tại email yêu cầu xác nhận lại thông tin tài khoản, chọn Điều chỉnh thông tin.
4. Truy cập website tcinvest.tcbs.com.vn/ia để kiểm tra trạng thái và thực hiện lại.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?