Bạn đồng hành, Trở thành iWealth Partner

Hướng dẫn iWealth Partner gửi lời mời kết nối tới khách hàng

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Quý khách vui lòng thao tác theo hướng dẫn tại đây.

 Quý khách có thể xem chi tiết hoa hồng tại đây

Hoa hồng được thanh toán bằng iXu (có thể quy đổi thành tiền mặt) vào TK chứng khoán của iWealth Partner chậm nhất ngày 15 tháng tiếp theo.(1 iXu = 1,000 VNĐ)