Cổ Phiếu, Ưu đãi, Vay ký quỹ (margin), Vay ký quỹ (Margin)

Vay năng động (Dynamic Margin)

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp
c Expand All C Collapse All

TCBS sẽ cập nhập danh mục margin vào đầu ngày giao dịch.

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc TCBS thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho khách hàng theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Hợp đồng mở tài khoản, khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của khách hàng vượt quá số tiền ký quỹ trên tài khoản.

Thời hạn khoản vay là 89 ngày. Để trả nợ trước hạn, Quý khách vui lòng để sẵn tiền mặt trên TK Ký quỹ hoặc bật tính năng tự động thanh toán nợ ký quỹ trước 15h ngày giao dịch để hệ thống tự động thanh toán nợ vào cuối ngày.
Không quy định thời hạn và số lần gia hạn tối đa. Để gia hạn khoản vay, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây

Quý khách có thể tra cứu “Lịch sử giao dịch iXu” tại Mục “Điểm thưởng iXu” trên TCInvest, tên chương trình là “Hoàn iXu theo chương trình vay năng động

Tags :