Quản lý tiền, Tối ưu tiền nhàn rỗi

Giao dịch bằng sức mua iSave

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Trường hợp khách hàng không thể cho vay/rút vốn tối đa số dư tiền mặt trên TK chứng khoán hay tiểu khoản iSave vì hệ thống phong tỏa tiền để thanh toán nợ phí lưu ký phát sinh khi khách hàng có nắm giữ chứng khoán.

Phí lưu ký sẽ được cộng dồn hàng ngày và thanh toán cho Sở vào cuối tháng.

Xem biểu phí Dịch vụ chứng khoán TCBS tại đây

Nếu Quý khách bật tính năng “Tính iSave vào sức mua cổ phiếu”, khi đặt lệnh mua cổ phiếu, hệ thống sẽ cắt tiền theo thứ tự sau:

  1. Tiền mặt tại TCBS
  2. Tiền mặt trong TK liên kết (bao gồm TCB/Vietinbank + Tiền iSave (nếu bật tính năng kết nối cho giao dịch cổ phiếu) (tạm gọi là “Cắt tiền ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán CK”)
  3. Tự động ứng trước tiền bán chờ về (nếu có).

Lưu ý: Thông báo “Cắt tiền ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán CK” trong sao kê tài khoản ngân hàng là nội dung chung cho tất cả khoản tiền được cắt cho giao dịch trên tài khoản chứng khoán. Quý khách có thể tra cứu chi tiết trong Sao kê tiền trên TCInvest.

Tags :