Cách nộp và rút tiền, Quản lý tiền

Chuyển tiền giữa các tiểu khoản hoặc sang tài khoản thụ hưởng

Để chuyển tiền nội bộ giữa các tiểu khoản hoặc sang tài khoản ngân hàng thụ hưởng, Quý khách vui lòng thao tác theo hướng dẫn dưới đây

Lưu ý:

  • Hạn mức chuyển tiền tối đa từ TCBS ra tài khoản ngân hàng thụ hưởng là 10 tỷ/ngày, cụ thể:
    • Từ các tiểu khoản Cơ sở (Thường, Ký quỹ, iTrader…): tối đa 5 tỷ/ngày
    • Từ tiểu khoản Phái sinh: tối đa 5 tỷ/ngày
  • Đối với trường hợp tài khoản thụ hưởng là ngân hàng khác Techcombank, lệnh chuyển tiền sẽ chỉ được xử lý trong giờ hành chính.
Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Không. Trường hợp Quý khách không thể chuyển tối đa số dư tiền mặt giữa các tiểu khoản vì hệ thống phong tỏa tiền để thanh toán nợ phí lưu ký phát sinh khi Quý khách có nắm giữ chứng khoán.

Phí lưu ký sẽ được cộng dồn hàng ngày và thanh toán cho Sở vào cuối tháng. Tham khảo biểu phí dịch vụ chứng khoán tại đây.

Quý khách vui lòng tham khảo “Hướng dẫn thay đổi thông tin” tại đây. Trân trọng!

Không.

Tags :