Shopping cart close

Hướng dẫn

Trung tâm hỗ trợ / Giao dịch chứng khoán / Cổ Phiếu / Hướng dẫn giao dịch / Tính năng khác / Chuyển khoản cổ phiếu giữa các tiểu khoản
Bạn đồng hành, Cổ Phiếu, Giao dịch chứng khoán, Hướng dẫn giao dịch, iCopy - Nền tảng đầu tư cộng đồng, Tính năng khác, Trở thành iTrader

Chuyển khoản cổ phiếu giữa các tiểu khoản

1. Chuyển cổ phiếu giữa tiểu khoản Thường và Ký quỹ:

Xem hướng dẫn chuyển tiền vào các tiểu khoản Thường/Ký quỹ để thanh toán nợ phí Lưu ký tại đây.

 

2. Chuyển cổ phiếu từ tiểu khoản iTrader/ iCopier ra tiểu khoản Thường/ Ký quỹ

– Trường hợp có nhu cầu chuyển khoản lô lẻ cổ phiếu đã được giao dịch sở hữu trên tiểu khoản iTrader/ iCopier ra tiểu khoản Thường/ Ký quỹ, Quý khách tham khảo hướng dẫn dưới dây:

  • Giao diện tiểu khoản iTrader

 

  • Giao diện tiểu khoản iCopier

Lưu ý: Với các trường hợp khác, Quý khách không thể chuyển khoản cổ phiếu nếu vẫn đang tham gia chương trình iCopy.

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Có. Hệ thống sẽ hiển thị sẵn list cổ phiếu đang có trong danh mục để chọn chuyển.

Có thể chuyển CP lô lẻ đến tiểu khoản Thường hoặc tiểu khoản Margin. Không thể chuyển cổ phiếu lô lẻ sang tiểu khoản icopy khác.

Có. Nếu có CP lô lẻ, bạn có thể nhập số lượng cổ phiếu từ 1 đến tối đa là số lượng CP lô lẻ đang có.

Tags :
Scroll To Top